Åpenhetsloven

Gjennom den nye åpenhetsloven av 1. juli 2022 vil vi sikre allmenn tilgang til informasjon om hvordan grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold følges i våre leverandørkjeder.

Vi i Bravida har i mange år tilpasset oss og jobbet mye med bærekraft, inkludert etisk handel og menneskerettigheter. Bravida ASA er tilknyttet UN Global Compact, der vi forplikter oss til å etterleve prinsippene innen menneskerettigheter, arbeidskraft, ytre miljø og antikorrupsjon.

Vi har utarbeidet etiske retningslinjer nedfelt i Code of conduct, som beskriver hvordan vi forplikter oss og vår leverandørkjede til ivaretakelse av blant annet forretningsetikk, menneskerettigheter og ordnede arbeidsforhold.

Vår leverandørkjede

Den største andelen av materiellkjøp gjøres fra våre hovedgrossister (leverandører) registrert i Norge. Vi har god dialog og flere samarbeidsmøter i året, med de største norske leverandørene for å sikre at de har kontroll på sin leverandørkjede, helt tilbake til første produksjonsledd.

Restererende materiell gjøres fra selskaper registrert innenfor EU. De største leverandørene har signert og forpliktet seg til å overholde vår Code of Conduct, som blant annet stiller krav til ordnede arbeidsforhold, overholdelse av menneskerettighetene, etikk og miljø.

Bravida innkjøp konsern utfører aktsomhetsvurderinger og gjennomfører årlige godkjenninger av våre vesentligste leverandører.

Rapportering

I tråd med kravene i åpenhetsloven vil vi gjøre en redegjørelse for vårt arbeide, som vil publiseres på våre web side årlig innen 1. juli, gjeldende fra og med 2023.