Elektronisk fakturahåndtering

Bravida tilbyr våre kunder og leverandører å håndtere faktura elektronisk, både via EHF og e-post.

Bravida sin EHF-leverandør er Opus Capita. Alle potensielle mottakere av EHF-faktura fra Bravida må være registrert i ELMA-registeret. Selve forsendelsen skjer via EHF-infrastruktur/CEF eDelivery (PEPPOL).

Bravidas kunder

Er du interessert i å motta faktura elektronisk fra Bravida, vennligst send en e-post til kunder@bravida.no eller kontakt oss på telefon +47 46 90 49 06.

Dersom du ikke er registrert i ELMA, men ønsker å motta faktura via e-post, vennligst henvend deg på samme måte som ovenfor. 

Bravidas leverandører

Er du interessert i å sende faktura elektronisk til Bravida, vennligst send en e-post til leverandor@bravida.no eller kontakt oss på telefon +46 86 95 20 30.