BraIngeniør – Bravidas utviklingsprogram for Unge talenter

BraIngeniør er Bravidas nordiske utviklingsprogram som har til hensikt å videreutvikle unge talenter og potensielle ledere.

I løpet av året som BraIngeniør vil du få bedre kjennskap til hvordan prosjekt- og servicebransjen, og Bravida fungerer. Du vil også lære mye om både lederskap og forretningsdrift.

Året som BraIngeniør

Som et første skritt i programmet utarbeider du en individuell utviklingsplan sammen med din overordnede. Programmet består også av et prosjektarbeid der man i grupper skal utvikle et område i Bravida – eksempler på tidligere emner er utvikling av energismarte løsninger, hvordan vi jobber effektivt med prosjekter eller hvordan vi skal utvikle lærlingprogrammet.

I løpet av året vil du også delta på fire samlinger med BraIngeniører fra Norden. Der vil dere lære mer om Bravida Way, vår måte å arbeide på. Andre temaer for samlingene er forretningsdrift og lederskap. Programmet avsluttes med en seremoni der dere skal presentere resultatet av prosjektarbeidet dere har jobbet med i løpet av året.

 Som deltaker i programmet vil du møte andre unge talenter og ledende personer i selskapet, noe som gir deg mulighet til å bygge ditt eget nettverk hos oss. For den riktige personen er det store utviklingsmuligheter i Bravida etter programmet.

Hvem kan delta i programmet?

Programmet retter seg mot deg som har stor interesse for bransjen og som ønsker å utvikle deg i Bravida.

For å være kvalifisert må du ha utdannelse på nivå med teknisk fagskole eller høyere. Du er relativt fersk i rollen som prosjekt- eller serviceleder eller tilsvarende, men bør ved programmets oppstart ha fullført prøvetiden i Bravida.

 

Ledige stillinger