Eltakst

Vi utfører alt innen eltakst, tilstandsvurdering og tredjepartsvurdering.

Eltakst

En eltakst skiller seg fra elkontroll ved at eltakst også kan omhandle økonomiske forhold. En eltakst vil kunne ha som formål å sette en økonomisk kostnad for å korrigere en uønsket tilstand på det elektriske anlegget. Bestemmelsene i Avhendingslova til dokumentasjon av tilstand har blitt skjerpet. Både selger og kjøper vil derfor dra stor nytte av å ha en beskrivende rapport fra sertifisert fagperson å unngå fremtidige konflikter.

Eierskifte eltakst 

Vi bistår i saker hvor målet er å avdekke tilstand opp mot referansenivå, utarbeide kostnadskalkyler for utbedring eller erstatningsutbetaling ved skader, feil eller mangler på tekniske anlegg.

Skadetakst

Skadetakst utføres når det meldes en skade på et elektrisk anlegg eller tilkoblet utstyr. Vårt takstpersonell foretar en uavhengig vurdering av hva som kreves for at anlegget skal bli gjenopprettet til tilstanden det hadde før skaden inntraff. Vi vurderer forsikringsvilkår, sikkerhetsforskrifter, latente påbud og øvrige relevante krav som kan påvirke sluttresultatet, og vi utarbeider kostnadsberegning for utbedring. Skadebegrensning vurderes på stedet.

Tilstandsvurdering

Elektriske anlegg har en begrenset levetid. Vi utfører tilstandsanalyser hvor vi vurderer nåværende tilstand ved anlegget mot hva som er den forventede tilstanden og kommende utbedringsbehov. Basert på analysen vil vi kunne utarbeide portefølje og vedlikeholdsbudsjett for de tekniske anlegg.

Tredjepartsvurdering

Tredjepartsvurderinger kan være aktuelt i mange situasjoner. Noen vanlige tilfeller er:

  • Design av tekniske anlegg, hvor det er ønskelig at en tredjepart går gjennom det designarbeidet som er gjort for kvalitetssikring.
  • Drift av tekniske anlegg, hvor en tredjepart kan gå gjennom en prosedyre.
  • Deltakelse i granskning etter uønskede hendelser.
  • Tvistesaker hvor det er uenighet om virkelighetsbeskrivelse og hendelsesforløp.

En tredjepart skal være uhildet og ikke ha egeninteresse i saksutfall, konklusjon eller dom. Det betyr vanligvis at tredjepart ikke kan ha vært involvert i prosjektet eller prosessen tidligere. Det betyr normalt også at tredjepart ikke skal være i et pågående kundeforhold med involverte parter, men dette varierer avhengig av sakens art, alvorlighet og omfang. Saker med utgangspunkt i en teknisk svikt er generelt mindre følsomme enn saker hvor det har vært brudd på prosedyre, forskrift eller lignende.

Termofotografering

Termografering av det elektriske anlegget gjør at man oppdager og får kontroll på varmeutvikling og mulig brannfare på et tidlig tidspunkt. Dette kan være svært kostnadsbesparende, og hjelper deg med å unngå driftsstans og farlige situasjoner. Bedrifter og institusjoner bruker termografering som en del av internkontrollen sin. Da er det viktig å ha en aktør som er sertifisert, og som har erfaringene til å avdekke feil raskt og presist. På den måten får du rettet opp avvikene med enkle grep, og har sikret trygghet for eiendom, mennesker og verdiobjekter. HMS-planen din er ikke komplett uten termografi.

Internkontroll

Internkontroll er lovpålagt sikkerhet. Alle som leier eller eier forretnings- eller produksjonslokaler er lovpålagt å gjennomføre periodiske kontroller av sitt elektriske anlegg. Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre virksomhetens og de ansattes aktiviteter.

Etter endt kontroll får du en samlet rapport som enkelt kan legges inn i din internkontroll og boligmappe. 

Kontakt oss

Har du spørsmål om eltakst eller ønsker du et tilbud fra oss? Fyll ut skjemaet nedenfor, så vil en fra vår nærmeste avdeling kontakte deg. (Alle felter merket med stjerne (*) er obligatoriske og må fylles ut.)

Ved å oppgi min kontaktinformasjon samtykker jeg til at Bravida lagrer og håndterer mine personopplysninger. Se personvernerklæring her.
Ved å oppgi min kontaktinformasjon samtykker jeg til at Bravida lagrer og håndterer mine personopplysninger. Se personvernerklæring her.
Jeg samtykker til at Bravida kan håndtere mine personopplysninger.*
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde