Energioptimalisering - både du og miljøet blir vinnere

Vi i Bravida kommer ofte borti installasjoner som sluker energi helt unødvendig. Med en energioptimalisering kan du med enkle grep oppnå store energibesparelser.

Bravida arbeider med installasjonene som gir bygninger liv – elektro, belysning, varme, kjøling, vann og ventilasjon. Vi ser ofte anlegg som er feil stilt inn, har behov for rengjøring eller som ganske enkelt er for gamle, og som dermed forbruker mer energi enn nødvendig. Ved å gjøre en energioptimalisering kan man med ganske enkle midler effektivisere energibruken i bygningen – og samtidig øke levetiden til installasjonene.

Status- og energidiagnose

Bravida utfører først en status- og energidiagnose av alle tekniske installasjoner i bygningen. Vi går gjennom og vurderer blant annet lysanlegg, varmeanlegg, ventilasjonsanlegg og kjølesystemer.

I diagnoserapporten fører vi så opp statusen til de tekniske installasjonene – forventet levetid, tilstand og mulighet for energibesparelse. Diagnosen kan deretter legge grunnlaget for en vedlikeholds- og energiplan, der vi beskriver tiltakene vi mener må settes inn umiddelbart, om et år eller om fem år.

Energioptimalisering

Når kunden har tatt stilling til anbefalingene i status- og energidiagnosen, hjelper Bravida til med å gjennomføre de nødvendige tiltakene.

Ukompliserte justeringer gjennomfører vi som regel med en gang – regulering av temperatur, justering av driftstider eller aktivering av pumpestopp. Andre tiltak krever en litt større investering. Det kan handle om å bytte ut et ventilasjonsanlegg eller varmeanlegg som har blitt for gammelt, gjøre en større rengjøring av anlegget eller installere styring og overvåking.

Langsiktig energiplan

Mange kunder velger å utarbeide en energi- og vedlikeholdsplan i samarbeid med Bravida – en langsiktig plan for nødvendige utskiftinger av installasjoner og andre tiltak som sparer energi.

En viktig del av planen er regelmessig tilsyn, forebyggende vedlikehold og tidlige tiltak. Med en driftsavtale eller serviceavtale hos Bravida kan man oppnå store energibesparelser over tid. 

Innen energi hjelper vi til med følgende:

  • Status- og energidiagnose
  • Energioptimalisering
  • Obligatorisk ventilasjonskontroll
  • Energideklarasjoner
  • Fortløpende energistatistikk og -oppfølging
  • Energikartlegging i store selskaper, EKL
  • Driftsavtaler

Ønsker du å ta kontakt med oss angående energioptimalisering? Bruk kontaktskjemaet under. 

Ved å oppgi min kontaktinformasjon samtykker jeg til at Bravida lagrer og håndterer mine personopplysninger. Se personvernerklæring her.
Jeg samtykker til at Bravida kan håndtere mine personopplysninger.*
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Kontakt oss

Kontakt en av våre avdelinger direkte her