Bravida Sprinkler Remote

Nå trenger ikke lenger driftsteknikeren å reise rundt til alle bygg hver uke for å sjekke sprinkleranlegget. Bravida kan fjernstyre jobben digitalt! Å sørge for at sprinkleranleggene i alle bygg kontrolleres hver uke er en nødvendig og lovpålagt oppgave av sikkerhetsmessige årsaker, selv om alt fungerer som det skal i 99 av 100 tilfeller. Men slik testing krever spesiell kompetanse og tar mye tid for en driftstekniker som ofte kan være opptatt med mer akutte problemstillinger.

Fjernstyrt overvåkning

Det er her Sprinkler Remote kommer inn. Med vår nye digitale tjeneste kan våre dyktige medarbeidere nå fjernstyre testingen og kontrollen iht. lovpålagte krav fra NS-EN 12845. På denne måten overvåkes anlegget døgnet rundt, og krever kun oppmerksomhet fra driftsteknikeren dersom det skulle oppstå avvik.

Sprinkler Remote oppdager feil med én gang noe mistenkelig oppstår. Unormale trykkendringer identifiseres, og det sjekkes at ventiler står i riktig posisjon og at sprinklerkontrollboksen er innkoblet. Slik unngår man også eventuelle menneskelige feil i en travel hverdag, og risikoen reduseres. Løsningen er i tillegg miljømessig gunstig i og med at behovet for reising reduseres.

Oversiktlig

Ved installasjon av flere Sprinkler Remote-pakker fra Bravida vil kunden også få oversikt over alle sprinklerstammene på ett og samme dashbord, og enkelt få tilgang til rapporter og dokumentasjon fra historiske og nye ukentlige kontroller. Brannboka kan droppes – den er nå digital. Bravida tilbyr og utfører selvfølgelig også de fysiske kontrollene som er nødvendige for å tilfredsstille myndighetskravene. 

3 gode argumenter

Til hvorfor du bør benytte Sprinkler Remote:

1

Spar tid, kostnader og miljø

2

Oversikt over alle sprinklerstammer

3

Sprinklerstammen overvåkes 24/7


Spar tid, kostnader og miljø

Først og fremst vil man spare betydelige kostnader. Istedenfor å utføre den ukentlige kontrollen fysisk, kan man nå utføre samme test automatisk. Ved hjelp av vår plattform vil du nå ha fullstendig oversikt over sprinklerstammen – hvor enn du er! Dette gjør at det lengre ikke vil være behov for å bruke tid og ressurser på å reise ned til enhver sprinklerstamme ved ukentlige kontroller – nå kan man kontrollere dem fjernstyrt!


Oversikt over alle sprinklerstammer

Ved installasjon av flere Remote-sprinklerpakker kan man få oversikt over alle sprinklerstammene på ett og samme dashboard. Dette gjør at du enkelt har tilgang til gamle og nye ukentlige kontroller, samt har muligheten til å se utviklingen av sprinklerstammene over tid i grafer.


Sprinklerstammen overvåkes 24/7

Du vil kun få varsel om det oppstår avvik i sprinklerstammen. Anlegget overvåkes 24/7, og krever kun oppmerksomhet ved avvik. På denne måten vet man at sprinkleranlegget virker i henhold til sin hensikt til enhver tid. Dette er betryggende både for deg og dine leietakere.

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss!

Ved å oppgi min kontaktinformasjon samtykker jeg til at Bravida lagrer og håndterer mine personopplysninger.* Se personvernerklæring her.