Technical Facility Management

Styrk kjernevirksomheten gjennom å profesjonalisere støttefunksjonene

Effektivisering og optimalisering

Å drive en virksomhet krever en rekke støttefunksjoner. For å forbli konkurransedyktig i dagens marked må alle virksomheter ha fokus på å effektivisere og optimalisere samtlige prosesser.

Virksomheter som ikke har drift av eiendom som kjernevirksomhet, vil med Teknisk Facility Management fra Bravida kunne frigi ressurser som kan benyttes til å styrke egen kjernevirksomhet.

Ventilationsinstallation av Bravida

Technical Facility Management fra Bravida gir:

 

  • Økt fokus og mer ressurser til egen kjernevirksomhet
  • Forbedring og effektivisering av driftstjenestene
  • Kvalifisert personell, moderne systemer og metoder
  • Færre kontraktspartnere
  • Økt fleksibilitet ved endringer i behov
  • Stabil og seriøs leverandør


Spesielt de tekniske anleggene i et bygg eller på en eiendom vil med et helhetlig konsept for drift kunne gi reduserte energikostnader. Våre tjenester leveres slik at alle behov dekkes, i alle faser, gjennom én leverandør og ett kontaktpunkt.