Detta gjør Bravida i forhold til koronavirus

Arbeidsmiljøet for våre medarbeidere og samarbeidspartnere er vår høyeste prioritet. Det er viktig for oss at alle som jobber i Bravida opplever trygghet på jobb, og at du som kunde og oppdragsgiver skal være trygg når du jobber sammen med oss. Derfor vil vi at du skal vite hvordan vi opptrer når det gjelder koronaviruset, Covid-19.

Bravida tar situasjonen på største alvor og startet tidlig arbeidet for å i størst mulig grad være forberedt og handle proaktivt. Fra tidspunktet koronaviruset ble kjent, ble Bravidas krisestab satt på konsernnivå og på nasjonalt nivå i de land der Bravida har virksomhet. Hovedhensikten med krisestaben er å informere, ta avgjørelser i henhold til anbefalingene fra myndighetene samt å både håndtere og informere om situasjonen på beste måte for alle våre medarbeidere og kunder.

Bravidas hovedlinje er at vi følger myndighetenes anbefalinger og at vi sørger for at nødvendig informasjon når ut i organisasjonen. Relevant informasjon går kontinuerlig ut til ansatte i hele organisasjonen via våre interne kanaler. På bakgrunn av oppdatert informasjon fra myndighetene, tar vi nye beslutninger eller lar tidligere beslutninger stå.

Vi minner og oppfordrer også våre medarbeidere og samarbeidspartnere om å følge anbefalingene fra nasjonale helsemyndigheter, være oppmerksom på symptomer på koronaviruset og være ekstra nøye med håndhygiene. Hvis du føler deg syk, blir du oppfordret til å være hjemme til du er frisk.

Bravidas ambisjon er at våre rutiner skal trygge alle som jobber med eller hos oss, og vi er godt forberedt på hvordan vi skal opptre i forskjellige scenarier og eventuelle sykdomstilfeller.

Dette er en situasjon ingen har opplevd tidligere, og situasjonen endres fra time til time. Bravida fortsetter å overvåke utviklingen og myndighetenes anbefalinger nøye.

For mer informasjon, kontakt:

Stian Søhoel
Pressekontakt Bravida Norge
stian.sohoel@bravida.no
+47 900 11 138