Grafisk profil

Her kan du hente Bravidas logo samt finne informasjon om vår grafiske profil, våre farger og våre skriftfamilier

Logo

Her finner du ulike varianter av Bravidas logo

Bravidas farger

Bravidas to hovedfarger er blågrønn og limegrønn. Vi bruker også en rekke tilleggsfarger, blant annet en grafittgrå som benyttes i litt større grad, for eksempel som bakgrunn for å fremheve hovedfargene.

Blågrønn   Pantone 308
  CMYK: 100-5-0-47
  RGB: 0-99-144
Limegrønn Pantone 397
  CMYK: 11-0-100-11
  RGB: 221-209-0

Skriftfamilie

Helvetica og Palatino anvendes i all markedskommunikasjon. Skriftene finnes i ulike skrifttyper og brukes ulikt avhengig av lesbarhet og trykksak.

Grafisk profil

Les mer om logo, farger og skrifttyper i Bravidas grafiske profilmanual.