Webinar – Byggeiers plikt for brannsikkerhet

Du som eier eller drifter et bygg plikter å kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for ditt byggverk. Det vil si at du skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. Vet du hva dette innebærer? Vi har med oss Nokas Brannkonsult i dette webinaret om brannsikkerhet.

Se webinaret her:

https://dreambroker.com/channel/gc1cbnnw/3f1gjycr?quality=1080p#/ 

Foredragsholdere i webinaret:

  • Andreas Svoor, salgssjef GreenHub Oslo, Bravida Norge
  • Kenneth Omang Bakken, serviceleder Oslo brann og sikkerhet, Bravida Norge
  • Runar Berget, avdelingsleder, Nokas Brannkonsult