Fakturering

Bravidas fakturaer blir håndtert elektronisk.

Faktura fra leverandør

Bravida aksepterer kun elektroniske fakturaer. Vær oppmerksom på at en PDF ikke teller som en elektronisk faktura. For at du som leverandør skal få betalt i tide, er det viktig at fakturaene oppfyller visse krav.

Leverandører som ikke sender e-faktura

Har du som leverandør ikke begynt med elektroniske fakturaer? Det er ofte mulig å lage e-fakturaer via eksisterende forretningssystemer/økonomisystemer.

Mer informasjon finner du her: inexchange.se/en/bravida-norge/ 

Fakturakrav for leverandørfakturaer

For at fakturaen til Bravida skal bli betalt i tide må den oppfylle Bravidas krav: 

  1. Fakturaen skal sendes til riktig firma og adresse.
  2. Det 11-sifrede arbeidsordrenummeret (AO) skal inkluderes. Det er arbeidsordrenummeret som gjør at Bravida vet hvem som skal motta leverandørfakturaen. Det er derfor ikke nok å skrive en person som referanse. 

Har du spørsmål angående fakturering til Bravida? 

Kontakt: leverandor@bravida.no

Har du spørsmål angående e-faktura? 

Gå til inexchange.se/en/bravida-norge/

Andresseregister

Klikk her for å se faktureringsadresser.

Kundefakturaer

Bravidas mål er å sende alle kundefakturaer elektronisk. Hvis du er interessert i å motta elektroniske fakturaer fra Bravida, vennligst kontakt oss via e-post på  kunder@bravida.no eller på telefon +47 46 90 49 06.