Ett kontaktpunkt for alle fagene

Elektro, rør og ventilasjon, har de noe med hverandre å gjøre? Absolutt. Hvert moderne bygg har behov for løsninger innenfor alle disse fagene. Vi behersker alle disse områdene og vår grunntanke er at alle installasjonene bør gjennomføres koordinert, fordi våre kunder vil ha glede av det.

Vvs-montör hos Bravida

I mange byggeprosjekter drives elektro, rør og ventilasjon som separate prosjekter. Ofte ligger ansvaret hos flere ulike leverandører og prosjektledere, og samordningsansvaret havner hos bestilleren. Det kan føre til at prosjektet blir ineffektivt og at ingen tar et helhetsansvar for installasjonene.

Samspill – felles mål skaper en smidig prosess.

 

Vi i Bravida liker helhetstenkning. I et samspillprosjekt gjør vi felles sak med byggentreprenører, konsulenter og andre. På den måten blir det både billigere og bedre for bestilleren – og et smidigere prosjekt for alle som er involvert.

I et samspillprosjekt skaper flere parter – byggherre, konsulenter og entreprenører – et felles byggeprosjekt der alle tar like mye ansvar. Samarbeidsformen bygger på at partene åpent informerer hverandre om

risikoer, kostnader og mål. Det gjør at teamet allerede fra starten av kan foreta en risikovurdering og en felles prognose for sluttresultatet.

Mens prosjektet pågår, må teamet ha en åpen dialog for å kunne ta gode beslutninger i fellesskap. Det øker muligheter for løpende kunne identifisere og diskutere forbedringsmuligheter. Dessuten skaper samspill et helhetsperspektiv, noe som i siste instans fører til bedre samarbeid, høyere kvalitet og bedre lønnsomhet.

Komplett prosjekt

Vi i Bravida ser på de tekniske installasjonene i en bygning som en enhet, men med forskjellige funksjoner. Gjennom samordning i prosjekt kan vi ta ansvar for at alle installasjonene utføres på en strukturert måte. Under gjennomføringen trenger bestilleren bare å ha kontakt med en prosjektleder. Bravida tar ansvar for både samordning av alle installasjoner og for at du som bestiller blir fornøyd med sluttresultatet.

Samordning av installasjoner fungerer i alle prosjekter som omfatter to eller flere teknikkområder eller fag. Helst er vi med allerede i idéfasen og prosjekteringen.

Kontakt oss

Kontakt en av våre avdelinger direkte her