Bærekraft der livet pågår

Å leve på en bærekraftig måte er den største utfordringen i vår tid. Stedene der livet pågår i dag står for en stor del av verdens klima- og miljøpåvirkning. Boliger, arbeidsplasser, skoler, sykehus, butikker og transport – alle etterlater et avtrykk.

Det betyr imidlertid også at velfungerende bygg utgjør en forskjell. Derfor finnes Bravida. Med helhetsløsninger for service og installasjon hjelper vi kundene våre med å skape velfungerende bygg der folk trives og kan leve på en bærekraftig måte.

Nullutslipp både for kundene våre og oss selv

Bravidas langsiktige klimamål

2025

- 30 %

Innen 2025 skal vi redusere CO2-utslippene fra våre biler med 30 % sammenlignet med 2020.*
*Refererer til klimagassutslipp i henhold til scope 1 (direkte utslipp fra kjøretøyene våre) og scope 2 (indirekte utslipp fra innkjøpt energi knyttet til kontorene og lokalene våre).

2030

- 55 %

Vi skal redusere eget klimagassutslipp med 55 % innen 2030 sammenlignet med 2020*.

2045

CO2 = 0

Det langsiktige målet er å være klimanøytrale gjennom hele verdikjeden innen 2045, slik at kundene våre også skal kunne være det.

Bravida jobber for å oppfylle FNs globale mål for bærekraftig utvikling

Samfunnet er i omstilling, og Bravida er en del av endringen. Bærekraftige løsninger er begynnelsen på fremtiden vår og skal bli kjernen i alt vi gjør. Det er handling og resultater som teller.

Vi sitter ikke på alle svarene, men vi lærer, utvikler oss og samarbeider for å ta de stegene som trengs. Derfor tar vi imot utfordringen om å skape steder der folk kan leve på en bærekraftig måte – både i dag og for fremtiden.

For å oppfylle FNs globale utviklingsmål og Parisavtalen jobber vi målrettet med vårt miljømessige, sosiale og økonomiske ansvar.
Bærekraftige løsninger er begynnelsen på fremtiden vår og skal bli kjernen i alt vi gjør. Derfor tar vi imot utfordringen om å skape forutsetninger for et mer bærekraftig liv – både i dag og for fremtiden.

Bravidas prioriterte bærekraftsområder

Klima, energi og ressursbruk

Vi har bare én planet, men i verden lever vi som om vi hadde flere. Bravida ønsker å bidra til å endre utviklingen ved å jobbe smart og effektivt for bedre ressursforvaltning.

Vårt samfunnsansvar

Bravida ønsker å være bransjens beste arbeidsgiver for medarbeidere som engasjerer seg i fremgangen til kundene våre, ønsker å lære seg nye ting hver dag og ta ansvar for fremtiden.

Etikk

Som medarbeidere forventer vi ansvarlig atferd fra hverandre. I tillegg har vi like høye forventninger til leverandørene våre som til oss selv.

Helse, miljø og sikkerhet i Bravida

I Bravida har vi en nullvisjon for arbeidsskader. Sammen bygger vi et team der våre medarbeidere er trygge, trives og utvikler seg. Vi setter HMS først, vi er forberedt, og vi bryr oss om hverandre.

Les mer

 

Hjälm skyddsombud_xlarge.jpg

Nå tar vi bærekraftsarbeidet til neste nivå

Bravidas bærekraftsarbeid er en del av det å fremtidssikre og utvikle virksomheten vår. De siste årene har vi lagt grunnlaget, men det er fortsatt langt igjen. Nå jobbes det intensivt med å ta Bravidas bærekraftsarbeid til neste nivå.

Her kan du lese mer om hvordan vi i Bravida styrer, følger opp og utvikler bærekraftsarbeidet vårt.

Gir Bravidas innsats noen resultater?

Resultatene av bærekraftsarbeidet, rapporteres årlig i bærekraftserklæringen, som er en integrert del av årsrapporten vår. Der kan du også lese mer om hvordan vi jobber med bærekraftsspørsmål.

 

Les mer i Bravidas årsrapport