Leverandører

Som en ledende aktør i bransjen stiller vi store krav til oss selv og leverandørene våre. Sammen kan og vil vi påvirke hele leverandørkjeden til å ta ansvar for mennesker, miljø og samfunn.

Kundene og samfunnet for øvrig stiller stadig strengere krav til teknologiske løsninger som reduserer miljøpåvirkningen. Et av våre mål er å bli ledende leverandør av energieffektive og miljøvennlige tjenester. Ved å samarbeide med både leverandører og kunder forsøker vi hele tiden å finne nye produkter og løsninger for fremtiden. Vi stiller også strenge krav til oss selv og leverandørene når det gjelder sikkerhet, miljøpåvirkning og menneskerettigheter, kvalitet og forretningsetikk.

Etiske retningslinjer

Det er viktig for oss at alle leverandørene setter seg inn i og støtter våre etiske retningslinjer og verdier. Dette gjelder alle typer leverandører – materialleverandører, tjenesteleverandører og underentreprenører.

Les mer om våre etiske retningslinjer her.