Møt noen av oss

I Bravida har vi en rekke ulike stillinger, enten du er fagarbeider, spesialist eller leder. Her møter du noen av oss.

"Jeg mener at man skal gjøre jobben sin med stor glede og yrkesstolthet. Jeg ønsker å gi våre kunder et resultat de blir fornøyd med, og jeg stolt av."

Rørlegger

"Inntrykket mitt var at Bravida var et bra sted å jobbe, med et bra arbeidsmiljø. For meg som lærling er det viktig å få god opplæring, og da er det viktig at arbeidsmiljøet er godt."

Lærling

"Medarbeiderne i Bravida skal ha en interessant og meningsfylt jobb som de gleder seg til å gå til hver dag."

Adm.dir

"Min viktigste oppgave er å få mine medarbeidere til å fungere godt, ved å gi tydelige mål og rammer, styrke kompetansen deres og sikre et godt arbeidsmiljø."

Avdelingssjef

"Etter at jeg kom til Bravida har jeg stortrivdes, og noe av det beste her er at ledelsen gir muligheter til de som viser at de ønsker å utvikle seg og lære noe nytt."

Bas

"Jeg synes Bravida er en raus arbeidsgiver som ønsker å støtte og ivareta hver enkelt ansatt. Ledelsen er opptatt av at både selskapet og hver enkelt ansatt skal utvikle seg."

Avdelingsøkonom

«Som prosjektleder er det viktig å bli kjent med hver enkelt i prosjektet, spørre, være interessert og nysgjerrig, bygge en relasjon.»

Prosjektleder

«Det er supert å jobbe her hvor samarbeidet mellom meg som økonom og prosjektledere og montører er så godt»

Avdelingsøkonom