The Bravida Way

Vi i Bravida vil ha de mest fornøyde kundene og medarbeiderne i bransjen. Derfor har vi utviklet arbeidsmetoder som sikrer en jevn og høy kvalitet i alle prosjekter og serviceoppdrag, uansett hvor store eller små de er.

The Bravida Way – vår egen kultur og vår arbeidsmåte

The Bravida Way bygger på en desentralisert organisasjon der entreprenørskap og ansvar er avgjørende for utviklingen og fremgangen.

Veletablerte oppfølgingssystemer, felles arbeidsmetoder og verktøy samt støtte gjennom storskalafordelene driver utviklingen lokalt. En felles arbeidsmodell for å skape kontinuerlige forbedringer gjør det lettere for avdelingene å utveksle erfaringer og lære av hverandre.

Vår visjon

Vi skal bli Nordens ledende forretningspartner for effektive tekniske løsninger innen prosjekt og service. Vår heldekkende kunnskap skal gi kundene økt konkurranseevne.

Friends Arena.jpg

Forretningside

  • Vi tilbyr prosjekt og service av funksjonene som gir bygninger liv
  • Vi opptrer kompetent og effektivt for å tilføre kundene daglig nytte og verdi.
  • Vi kombinerer lokal tilstedeværelse med ressursene til det store selskapet.