The Bravida Way

Vi i Bravida vil ha de mest fornøyde kundene og medarbeiderne i bransjen. Derfor har vi utviklet arbeidsmetoder som sikrer en jevn og høy kvalitet i alle prosjekter og serviceoppdrag, uansett hvor store eller små de er.

The Bravida Way – vår egen kultur og vår arbeidsmåte

The Bravida Way bygger på en desentralisert organisasjon der entreprenørskap og ansvar er avgjørende for utviklingen og fremgangen.

Veletablerte oppfølgingssystemer, felles arbeidsmetoder og verktøy samt støtte gjennom storskalafordelene driver utviklingen lokalt. En felles arbeidsmodell for å skape kontinuerlige forbedringer gjør det lettere for avdelingene å utveksle erfaringer og lære av hverandre.

Friends Arena.jpg

Vår visjon 

Bravida gjør det mulig for kundene å utnytte bygningers fulle potensial. Gjennom service og installasjon gir vi bygninger liv – og viser vei mot et bærekraftig og robust samfunn. 

Vår forretningside

Vi tilbyr tekniske helhetsløsninger gjennom hele bygningens levetid – fra rådgivning og prosjektering til installasjon og service. 

Vi er et stort selskap med lokal tilstedeværelse over hele Norden. Vi møter kundene våre der de holder til, og tar langsiktig ansvar for arbeidet vi utfører. 

Medarbeiderne er den viktigste ressursen vi har. Med felles verdier, arbeidsmetoder og verktøy skaper vi sammen en bærekraftig og lønnsom virksomhet for oss og kundene.