Del opp eiendomsforvaltningen i to deler

I dag har mange integrert eiendomsforvaltning, en helhetsløsning for alt som har med arbeidsplassen og eiendommen å gjøre. Integrering kan se lett og riktig ut på papiret, men blir sjelden like bra i virkeligheten. Vi anbefaler derfor at du deler opp eiendomsforvaltningen i to deler: en hard og en myk.

Smaken av et perfekt bygg

Hard eiendomsforvaltning handler om ting som bygningsdrift, energioptimalisering og brannvern. Her ligger fokus på teknologien. Den myke delen handler om kaffe og catering, planter på kontoret og posthåndtering. Begge er like viktige, men krever ulik kompetanse. Derfor trenger du teknologispesialister som tar seg av hard eiendomsforvaltning. Hvorfor er det så viktig? Jo, fordi følelsen av en eiendom som presterer maksimalt, er en like god start på dagen som en perfekt kopp kaffe.

Bygg som skaper vekst for deg

For at du og alle andre skal kunne gjøre en god jobb, er et bygg som presterer godt selve utgangspunktet. Når vi snakker om hard og myk eiendomsforvaltning, er den harde delen en forutsetning for at den myke delen skal prestere maksimalt. Det handler om å skape best mulig innemiljø for de som oppholder seg der. Nøkkelen er å tenke langsiktig og bærekraftig – da vokser både nytten med lokalene og verdien på bygget.

 

Hard FM – Optimal drift og verdibevaring

Hard FM er avgjørende for optimal eiendomsdrift. Ved å kontinuerlig overvåke og vedlikeholde tekniske systemer, reduserer det risikoen for funksjonssvikt og dyre reparasjoner. Dette bidrar til jevnere drift, lavere kostnader og økt pålitelighet. Implementering av hard FM opprettholder og forbedrer eiendommens verdi. Ved å følge standarder og forskrifter opprettholdes eiendommens attraktivitet på markedet, samtidig som verdien bevares.

Hard FM gir også effektiv ressursbruk ved å optimalisere energiforbruk og redusere slitasje. Dette fører til kostnadsbesparelser og en mer bærekraftig drift.

Bravida Teknisk Facility Management – fem enkle fordeler

Bravida Teknisk Facility Management sørger for at ditt bygg yter bedre. Effekten kommer ofte fra starten. Kort fortalt betyr dette følgende:

  • Lavere energiforbruk gjennom optimalisering og justering av systemer
  • En mer bærekraftig eiendomsportefølje både på kort og lang sikt
  • Økt produktivitet takket være bedre inneklima
  • Bedre sikkerhet, både når det gjelder drift og skallbeskyttelse
  • Økt eiendomsverdi og lengre levetid for hele porteføljen

Vil du maksimere eiendommens eller anleggets fulle potensial? Kontakt

Ved å oppgi min kontaktinformasjon samtykker jeg til at Bravida lagrer og håndterer mine personopplysninger.* Se personvernerklæring her.
Ved å oppgi min kontaktinformasjon samtykker jeg til at Bravida lagrer og håndterer mine personopplysninger.* Se personvernerklæring her.