Ledelsen i Norge

Tore Bakke
Tore Bakke Administrerende direktør
Susanne Larsen
Susanne Larsen Økonomidirektør
Stian Søhoel
Stian Søhoel Direktør M&A og kommunikasjon
Bjørn-Erik Saga
Bjørn-Erik Saga Stabsdirektør
Nan Rogstad
Nan Rogstad Divisjonsdirektør vekstområder
Lars Arne Mjørlund
Lars Arne Mjørlund Leder produksjonsprosesser
Øyvind Hagen
Øyvind Hagen Divisjonsdirektør Divisjon Østlandet
Ronny Øvrevik
Ronny Øvrevik Divisjonsdirektør Divisjon Kysten

Pressemeldinger

Vis alle

Bravidas kvartalsrapport april–juni 2024 | Sterk kontantstrøm og stabil ordreinngang

I kvartalet økte konsernets nettoomsetning med 5 prosent, og organisk vekst og serviceomsetning har fortsatt å øke. 

Bravida inngår avtale med JV AF Ghella om leveranse til Ny vannforsyning til Oslo

Bravida Region Innlandet & Oslo Prosjekt skal levere et tverrfaglig prosjekt innen elektro, rør og ventilasjon til rentvannstunnelen som er del av prosjekt Ny vannforsyning til Oslo. Kontrakten varer ...

Bravida sikret stor rammeavtale med Boligbygg Oslo KF

De kommende fire årene skal Bravida installere vanntåkeanlegg i flere av Oslo kommunes bolig-utleiebygg. Avtalen fordeles mellom fire av Bravidas avdelinger.

Lillestrøm Rør

Logistic Contractor har valgt Bravida til Ahlsells nye hovedlager

Byggearbeidene med lageret startet i april, og med et areal på rundt 64 000kvm blir bygget et av Norges største logistikkanlegg. Bravida leverer rørarbeidene på kjempeanlegget.