Energieffektive elektroløsninger

Bred kompetanse er vår styrke

Vi i Bravida er eksperter på elektriske installasjoner og vedlikeholdsarbeid og har et bredt spekter av erfaring, både teoretisk og praktisk. Våre kvalifiserte elektrikere kan rykke ut på kort varsel og sørge for at prosessene er kontrollert og energioptimalisert slik at kostnadene holdes nede.

Våre elektrikere hjelper deg med:

 

●      Elektroinstallasjoner

●      Elektroservice

●      Belysning 

●      Alarm- og sikkerhetssystemer

●      Oppvarming

 

●      Telekommunikasjon, data og fiber

●      Industriinstallasjoner

●      Styring og overvåkning

●      Energiforsyning

●      Høyspent

 

●      Koblingsanlegg/reservekraft

●      Kvalifiserte måletjenester

●      Drift og vedlikehold

●      Energioptimalisering

 

Bravida skaper elektroløsninger som er kostnadseffektive, driftssikre og bedre for klimaet.

Dette er tilbyr vi innen elektroservice

Gjennom jevnlig service på elektriske installasjoner kan du unngå både avbrudd og andre ubehagelige overraskelser. Bravida gjennomgår tavler, lastfordeling, bokser og kabling, og bygningens strømstandard. Vi går igjennom energibruk og foreslår besparelser uansett type næringsbygg.

Energieffektive installasjoner

Elektriske installasjoner utføres av en kvalifisert elektriker, som delvis håndterer sterk strøm og som har erfaring med å optimalisere arbeidet på beste måte. Det er mange muligheter når det gjelder automasjon og belysning i kontorer og bygninger. Belysning som slås av og på reduserer energikostnadene og betyr også trivsel og trygghet for personalet som oppholder seg i lokalene.

Våre kvalifiserte elektrikere setter sikkerhet først

Det er viktig at prosessene i en stor virksomhet fungerer optimalt. Håndtering av sterkstrøm er risikabelt og derfor er det viktig at eventuelle feil utbedres av en kvalifisert fagperson. Våre dyktige industrielektrikere feilsøker installasjoner og kommer med forslag til forbedringer og besparelser. 

 

  • Få en total overhaling eller bytt ut gamle kabler og bokser.
  • Få løst akutte problemer i tilfelle brann eller flom. 


For å minimere kostnader er det viktig med konkrete tiltak. Dette kan for eksempel innebære utskifting av enkelte komponenter i tide.
 

Kvalitetstenkning i alle ledd 

Selv om våre elektrikere har et bredt spekter av erfaring, er hver installasjon unik, og de setter seg inn i akkurat din virksomhet. De er tilgjengelig gjennom hele prosessen ved behov, fra planlegging til implementering. Ettersom vi i Bravida har mange kunnskapsrike elektrikere, er det også mulighet for å utveksle kompetanse og råd under samme tak. Vi skaper gode synergier som raskt kommer kunden til gode. 

Ta kontakt med din nærmeste elektroavdeling

Trenger du elektriker? Kontakt ditt nærmeste Bravida-kontor for å få hjelp med blant annet:

  • Strømbrudd 
  • Jordfeil 
  • Problemer med det elektriske systemet 
  • Avbrudd i kjølesystemet 
Servicetekniker Bravida