Elektroservice

Kvaliteten på ditt bygg eller anlegg er viktig for at virksomheten skal være så lønnsom som mulig og for at arbeidet skal flyte jevnt. Gjennom regelmessig service på elektriske installasjoner kan du unngå både avbrudd og andre ubehagelige overraskelser. Vi i Bravida har mange års erfaring med elektroreparasjoner og service, uansett om det gjelder industrilokaler eller kontorer. Vi streber etter å bli eksperter på akkurat din bygning og kommer gjerne med passende løsningsforslag.

Unngå uventede kostnader med riktig elektroservice

Med en jevnlig inspeksjon av bygningen din kan du oppdage feil og mangler i tide og unngå høye regninger ved akutt nødhjelp. Det er også sikkerhetsmessig viktig å opprettholde elektrisiteten i anlegget. Våre elektroserviceavdelinger tilbyr: 

 • Elektriske installasjoner
 • Telekom, data og fiber
 • Høyspenning
 • Koblingsutstyr/nødstrøm
 • Termografi
 • Alarm- og sikkerhetssystemer
 • Industrielle installasjoner
 • Kontroll og overvåking
 • Energioptimalisering
 • Kvalifiserte måletjenester i henhold til ISO/IEC 17020:12* 

Slik jobber vi med service i bygget ditt  

Elektriker hos Bravida

Få oversikt over byggets installasjoner

Bravida går gjennom tavler, lastfordeling, bokser og kabling og gjennomgår byggets elektrostandard. Feil i elektriske anlegg er noen ganger skjult og risikoen kan ikke alltid oppdages ved første øyekast.

Oppdag problemet i tide

Gamle eller defekte elektriske installasjoner er ikke bare brannfarlige, men kan også gi høye kostnader i form av høyt strømforbruk eller avbrudd. I tillegg gjør en nedstengning at produksjonen stopper med redusert effektivitet som resultat.

Finn bærekraftige og kostnadseffektive løsninger

Vi hjelper deg med å avgjøre om det er behov for mindre tiltak eller større endringer. For eksempel om energiforbruket kan reduseres for lengre holdbarhet. Ved endring av kraftverk sørger vi for at kostnadene er transparente og også at endringen skjer så smidig som mulig. Alt etter siste ekspertise.

Skreddersydd elektroservice etter dine behov

Bravida utfører elektroservice og vedlikehold av elektroløsninger i alle typer bygg og anlegg. Det spiller ingen rolle om det er en stor industri, et stort sykehus, et mindre borettslag eller barnehage – vi har elektrikere til alle slags oppdrag.

 • Vi legger vekt på at forholdene er ulike i de ulike byggene, dels teknisk, men også på grunn av hvordan de ansattes hverdag ser ut. 
 • Vi tilstreber å ta ansvar for skader på bygget, både ulykker og hærverk. 

Hvor trygge tror personalet at de er i bygningen?

Automatisert belysning og sensorer øker ofte følelsen av trygghet. I tillegg er det viktig med god ventilasjon av hensyn til arbeidsmiljøet og automatiseringen av produksjonslinjen, slik at ressursene utnyttes på best mulig måte.

Servicetekniker Bravida

Kontinuerlig overvåkning med serviceavtale innen elektro

En serviceavtale med Bravida hjelper deg med å oppdage eventuelle feil eller problemer og fikse dem problemfritt. Elektroservice trenger ikke bare handle om å ta vare på en eksisterende løsning, men kan også innebære utvikling og påbygg som moderniserer ditt elektriske anlegg.

Optimaliser alt fra alarmer til sterkstrøm

Bravidas elektrikere hjelper deg med optimalisering, gjennomgang og service av alle typer elektriske installasjoner. Det kan for eksempel gjelde all telekommunikasjon, data og fiber i ditt anlegg eller sikkerhetssystem. Dette inkluderer blant annet låser, alarmer og kameraer for å beskytte ansatte og tyveriutsatte gjenstander. Vår elektroservice kan også innebære reparasjoner eller overhalinger av industriinstallasjoner, sterkstrøminstallasjon eller koblingsanlegg. Ingen oppgave er for liten eller for kompleks. 

Kontakt våre autoriserte elektrikere

Våre elektrikere kan hjelpe deg uansett om du skal løse et akutt problem eller få tips om langsiktige løsninger, som energioptimalisering av din bygning. Gjennom en serviceavtale kan vi bygge et forhold som strekker seg over flere år og skaper en bærekraftig, lovende fremtid for dine elektriske installasjoner. Dette fordi vi blir ordentlig kjent med virksomheten for god kontinuitet i samarbeidet. Vi tar utgangspunkt i tidligere dokumentert servicevedlikehold. Det betyr at all innsats vi gjør er sikkert og gjennomtenkt.

Ta kontakt med en av våre avdelinger for å finne ut hva vi kan hjelpe deg med. 

Servicetekniker hos Bravida