Energibruken i bygg skal reduseres med 10TWh innen 2030

  • Trenger du hjelp til å få oversikt og redusere energiforbruket i bygget?
  • Kjenner du til de lovpålagte kravene til energimerking av bygg og energivurdering av tekniske anlegg?
  • Vet du at man kan få støtte fra Enova for energikartlegging og forbedringer av energitilstand i bygg?

Energibruken i bygg skal reduseres med 10TWh innen 2030. Vi i Bravida skal gjøre en del av jobben og Energitjenester tilbyr våre kunder hjelp i hele prosessen fra analyser og kartlegging, til tekniske oppgraderinger og energioppfølging i hele byggets levetid.

Vi utfører energimerking av yrkesbygg i hele Norge

Kravene for energimerking ble oppdatert 01.03.2024. Det skal foreligge gyldig energiattest ved salg og utleie av alle bygg. I tillegg, uavhengig av salg, er det krav om gyldig energiattest for offentlige bygg eller private bygg i offentlig bruk, med oppvarmet areal på over 250 m2, og private yrkesbygg med oppvarmet areal på over 1000 m2. 

Energikartlegging

Energikartlegging gir full oversikt over byggets energibruk og forbedringspotensialet. Vi definerer og prioriterer tiltak for energieffektivisering og beregner lønnsomheten per tiltak.

 

Kartleggingen skal resultere i en rapport som gir byggeier eller leietaker en faktabasert oversikt over bygningers nåværende energitilstand og forbedringspotensial. Når dere senere vil investere i energitiltak vil kartleggingsrapporten fungere som et beslutningsunderlag, som beskriver anbefalte tiltak i prioritert rekkefølge, kostnadsestimat, lønnsomhet og anbefalte finansieringsmodeller. 

 

ENOVA kan dekke inntil 50 % av kostnadene av energikartleggingen, og maksimalt 400 000 kroner. Det er konkurranse om støttemidlene.​Vi bistår med å fylle ut søknader om det er behov.

Energivurdering av tekniske anlegg

Vi hjelper våre kunder med energivurdering av tekniske anlegg og lager forslag til lønnsomme tiltak​.  

 

Dette gjelder klimaanlegg (ventilasjon og kjøling) over 12kW samlet effekt, eller anlegg som dekker over 500m2 oppvarmet areal. Samt varmeanlegg over 20kW samlet effekt. Varmeanlegg med over 100kW samlet effekt, krever energivurdering 2. år. ​ 

 

ENOVA Kan dekke inntil 30 % av kostnadene for oppgradering, og maksimalt 10 millioner kroner. Minstekravet for å kunne søke er mål om 20 % energiforbedring per bygg.​ Vi bistår med å fylle ut søknader om det er behov. 

Fem fordeler ved å velge Energitjenester

Bravida er den eneste aktøren på markedet som tilbyr hele kjeden fra analyse til gjennomføring og oppfølging. Dette får du ved å velge oss:

  • Høyere bygningsverdi
  • Kom raskt i gang med energitiltak som gir redusert energibruk!
  • Bedre kontroll og håndtering av energibruken i bygningene dine
  • En effektiv måte å nå oppsatte bærekraftsmål
  • Rapportering og dokumentasjon i alle deler av prosjektet

Kom i gang med energitiltak i dag!

Den faktiske verdien av en plan eller strategi kommer først til syne etter gjennomføringen. Det spiller ingen rolle om det er små eller store prosjekter, eller hvor bygningene dine ligger. Vi sørger for at oppsatte mål for energireduksjon oppfylles.

Oppfølging av energibruken

Uten oppfølging er virkningen av energitiltak vanskelig å måle og dokumentere. Vi sørger alltid for at vi kommer i mål med prosjektene våre. Vi er nøye og sørger for at nødvendig dokumentasjon blir utstedt.

Hvor mange kilowattimer vil du spare?

Hvor mange kilowattimer man sparer kommer an på størrelsen til et prosjekt. Vi jobber for at du som kunde skal nå målene for energireduksjon som vi blir enige om i løpet av energikartleggingen av dine bygninger.

Vil du vite mer?

Ta kontakt

Ved å oppgi min kontaktinformasjon samtykker jeg til at Bravida lagrer og håndterer mine personopplysninger.* Se personvernerklæring her.
Ved å oppgi min kontaktinformasjon samtykker jeg til at Bravida lagrer og håndterer mine personopplysninger.* Se personvernerklæring her.