Våre verdier

Våre verdier sammenfatter vår kultur og verdigrunnlag. De viser hvordan vi som medarbeidere og ledere skal oppføre oss og prioritere for å sammen skape det selskapet og det vare­merket vi ønsker.

Ta vare på virksomheten

 • Vi er lidenskapelig opptatt av det vi driver med.
 • Vi skaper bedre resultater sammen.
 • Vi sløser ikke – vi er «gjerrige» på firmaets vegne.
 • Vi bidrar til å øke verdien for våre kunder og finner nye forretningsmuligheter.
 • Vi ser muligheter utover våre lokale avdelinger og eget fagområde.
 • Vi tar vare på den viktigste verdien i Bravida – hver enkelt medarbeider.
 • Vi gjør hverandre gode og unner hverandre suksess.

Gjør det enkelt

 • Vi er serviceinnstilte og enkle å samarbeide med.
 • Vi gjør det komplekse enkelt for kunden.
 • Vi jobber etter ukompliserte rutiner og prosesser.
 • Vi følger «beste praksis» for å oppfylle kundens behov.
 • Vi samarbeider for å levere en smidig totalløsning.
 • Vi benytter like løsninger ved like behov.

Ta ansvar

 • Vi gjør det vi har sagt vi skal gjøre.
 • Vi er ansvarlige i alle ledd.
 • Vi går aldri på akkord med sikkerheten på arbeidsplassen.
 • Vi hjelper kunden med å ta bærekraftige valg.
 • Vi har klare bærekraftmål.
 • Vi har like muligheter for alle og støtter en mangfoldig arbeidsplass.

Vær proaktiv

 • Vi lytter til og bryr oss om kundens behov.
 • Vi viser engasjement og tar initiativ.
 • Vi unngår problemer og risikoer ved å være i forkant.
 • Vi tenker alltid på hvordan vi kan forbedre oss.
 • Vi verdsetter kompetanseutvikling, og støtter ambisjoner om å vokse i selskapet.