Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Bravidas nettsider. Bravida er nøye med å ivareta personvernet for dem som bruker våre tjenester, og vi vil sikre at personopplysningene er vernet på beste måte. Vi vil med denne erklæringen tydelig forklare hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, og hva de kan komme til å brukes til. I forbindelse med at du gir oss personopplysninger, godkjenner du denne erklæringen og samtykker til den behandling av personopplysningene som beskrives nedenfor.

I Bravida skal vi ivareta personvernet til de som bruker tjenestene våre, og vi ønsker å sikre at personopplysningene dine blir ivaretatt på best mulig måte. Med denne personvernerklæringen ønsker vi å forklare hvilke personopplysninger vi samler inn og hva de kan brukes til, for å vise hvordan vi sørger for at personopplysningene dine behandles i henhold til gjeldende lovverk.

Bravida Norge AS (org. nr. 987 582 561) er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine og har ansvaret for disse i samsvar med gjeldende personopplysningslov. 

Bravida Norge AS
Lørenveien 73, 0580 Oslo
Norge

Spørsmål/rettigheter
Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine kan du kontakte oss på gdpr@bravida.no eller ringe +47 24 04 80 00. Hvis du har spesifikke spørsmål til personvernombudet, kan du kontakte dpo@bravida.se.  

Personvernombud
Bravida Norge AS har utnevnt et personvernombud for å sikre at personopplysningene dine behandles på en åpen, korrekt og lovlig måte. Du kan kontakte vårt personvernombud på e-post dpo@bravida.se.

Klager
Hvis du har synspunkter rundt behandlingen vår, eller hvis du ikke er fornøyd med svaret du har fått, kan du klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

 

 

Vi behandler ulike personopplysninger som utleveres til oss, for eksempel i forbindelse med at det inngås en kundeavtale, at noen kontakter oss ved hjelp av et kontaktskjema, melder seg på noe via nettstedet vårt eller bruker de digitale kanalene våre. Hvis du er privatkunde hos oss behandler vi også personopplysninger som vi innhenter fra for eksempel kredittopplysningsbyråer, Folkeregisteret eller tilsvarende registre i andre nordiske land vi har virksomhet i.

Nedenfor vil du kunne lese mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Vi har delt inn denne informasjonen i kategorier slik at du lettere skal finne det som gjelder for deg. Hvis du er ansatt i Bravida vil du også finne informasjon om dette på intranettet vårt.

Formålet med behandlingen og rettslig grunnlag
Hvis du som privatkunde inngår en avtale med oss vil nødvendige personopplysninger bli behandlet for følgende formål:

 • For å kunne gjennomføre en kredittsjekk av deg som privatperson for å sikre fremtidig betalingsevne.
 • For at vi skal kunne registrere deg som kunde i systemene våre, planlegge arbeidet vårt og utføre arbeidet som avtalen gjelder.
 • I forbindelse med fakturering og behandling av fakturaer.
 • For å overvåke, håndtere og rette opp eventuelle feil og oppfylle vårt eventuelle garantiansvar i henhold til avtalen.
 • For å teste og forbedre prosessene og systemene våre.
 • For å forhindre misbruk eller upassende bruk av tjenestene våre.
 • I forbindelse med utsendelse av markedsføring samt formidling av nyhetsbrev.

Behandlingen av personopplysninger som gjøres i forbindelse med kredittsjekk gjøres basert på vår berettigede interesse av å kunne vurdere kredittverdigheten din i forbindelse med at vi inngår en avtale med deg. I slike tilfeller mener vi at Bravidas interesse i å vurdere din betalingsevne veier tyngre enn hvordan behandlingen påvirker personvernet ditt. Når det gjelder behandlingen av personopplysninger som kreves for at vi skal kunne oppfylle avtalen vår med deg, er dette basert på avtalen mellom oss. Noen av personopplysninger er vi lovpålagt å behandle, for eksempel som følge av bokføringsloven. I slike tilfeller er behandlingen basert på en rettslig forpliktelse. Behandling av personopplysninger for å teste og forbedre våre prosesser og systemer er basert på vår berettigede interesse av å kunne forbedre tjenestene vi leverer til deg. Vi har også en berettiget interesse i å behandle personopplysningene dine for å forhindre misbruk eller upassende bruk av tjenestene våre. I tillegg behandler vi personopplysninger for å kunne markedsføre tjenestene våre, for eksempel ved å sende ut markedsføring og nyhetsbrev. I slike tilfeller vil det rettslige grunnlaget være ditt innhentede samtykke samt vår berettigede interesse i å kunne markedsføre tjenestene våre.

Mottakere av personopplysninger
Personopplysningene kan utleveres til myndigheter i henhold til det som er bestemt i lovverket, og til eventuelle samarbeidspartnere som leverer støttetjenester til selskapet, inkludert markedsføring, økonomi og IT-tjenester. Utleveringen kan skje på den måten og i det omfanget som kreves for at vi skal kunne oppfylle forpliktelsene våre overfor kunden. Personopplysningene dine kan også deles mellom selskaper i Bravida-konsernet.

Overføringer til tredjeland
Se avsnitt 3 «Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS» for informasjon om overføringer til tredjeland.

Lagring og sletting
Personopplysningene dine lagres så lenge kundeforholdet er aktivt, og deretter så lenge det kreves eller er tillatt i henhold til gjeldende lovverk og praksis.  Hvis personopplysningene dine finnes som referanse i et fakturagrunnlag, vil de bli lagret i fem år i henhold til bokføringsloven. Avtaler og dokumenter knyttet til et prosjekt vi har utført for deg, vil bli lagret så lenge det gjenstår rettigheter og forpliktelser (inkludert eventuelt ansvar og fordringer) i henhold til avtalen vi har inngått, basert på lovverket og gjeldende praksis.

Dine rettigheter
Du finner mer informasjon om dine rettigheter i avsnitt 4 «Dine rettigheter».

Formålet med behandlingen og rettslig grunnlag
Hvis du er kontaktperson hos en av leverandørene våre vil personopplysningene dine bli behandlet i den grad det er nødvendig for å kunne kontakte leverandøren, administrere leverandørforholdet og for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor leverandøren. Behandlingen er basert på vår berettigede interesse av å kunne oppfylle avtalen eller leverandørforholdet som oppstår når vi for eksempel gjennomfører en bestilling hos leverandøren.

Mottakere av personopplysninger
Opplysningene kan utleveres til myndigheter i henhold til det som er bestemt i lovverket, og til eventuelle samarbeidspartnere som leverer støttetjenester til oss, for eksempel IT-tjenester. Utleveringen kan skje på den måten og i det omfanget som kreves for at vi skal kunne oppfylle forpliktelsene våre overfor deg som registrert. Personopplysningene dine kan også deles mellom selskaper i Bravida-konsernet.

Overføringer til tredjeland
Se avsnitt 3 «Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS» for informasjon om overføringer til tredjeland.

Lagring og sletting
Personopplysningene dine lagres så lenge leverandørforholdet finnes, og deretter så lenge det kreves eller er tillatt i henhold til gjeldende lovverk og praksis. Hvis personopplysningene dine finnes som referanse i fakturagrunnlag, vil de bli lagret i fem år i henhold til bokføringsloven. Avtaler, korrespondanse og dokumenter knyttet til en leveranse fra arbeidsgiveren din der det fremkommer personopplysninger, vil bli lagret så lenge det gjenstår rettigheter og forpliktelser (inkludert eventuelt ansvar og fordringer) i henhold til avtalen vi har inngått med arbeidsgiveren din, basert på lovverket og gjeldende praksis. Hvis du avslutter arbeidsforholdet ditt hos leverandøren vår sletter vi personopplysningene dine når du eller arbeidsgiveren din gir oss informasjon om det.

Dine rettigheter
Du finner mer informasjon om dine rettigheter i avsnitt 4 «Dine rettigheter».

Formålet med behandlingen og rettslig grunnlag
Hvis du søker jobb hos oss behandler vi personopplysningene dine i den grad det er nødvendig for den aktuelle rekrutteringsprosessen. Det er viktig at du utleverer saklig informasjon, og at du ikke utleverer sensitive personopplysninger med mindre de er relevante for den aktuelle stillingen.

Vi behandler personopplysningene dine basert på berettiget interesse. Behandlingen inkluderer grunnlaget du sender til oss, informasjon fra referanser og rekrutteringsselskaper, opplysninger fra andre personer som har tipset oss om deg eller fra bedrifter som hjelper oss med forskjellige former for personlighets- og kompetansetester, notater fra intervjuer samt eventuelle arbeidsprøver og tester.

Vi vil gjerne lagre opplysningene dine for fremtidige rekrutteringer. I forbindelse med at du registrerer søknaden din ber vi derfor om ditt samtykke til å lagre opplysningene dine de neste tolv månedene. Samtykket er helt frivillig, og du kan trekke det tilbake når som helst.

Mottakere av personopplysninger
Opplysningene kan utleveres til eventuelle samarbeidspartnere som leverer støttetjenester til selskapet, for eksempel IT-tjenester. Utleveringen kan skje på den måten og i det omfanget som kreves for at vi skal kunne oppfylle forpliktelsene våre overfor deg som kandidat. Avhengig av stillingen kan personopplysningene dine deles med rekrutteringsselskaper som vi engasjerer samt med selskaper som hjelper oss med forskjellige typer personlighets- og kompetansetester. Opplysningene kan også deles mellom forskjellige selskaper i Bravida-konsernet.

Overføringer til tredjeland
Se avsnitt 3 «Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS» for informasjon om overføringer til tredjeland. 

Lagring og sletting
Personopplysningene dine lagres så lenge rekrutteringen til en konkret stilling pågår. Hvis du har sendt inn en åpen søknad eller meldt interesse via nettstedet vårt, lagrer vi søknaden i kandidatbanken i tolv måneder før vi sletter den.

Hvis noen har tipset om deg til en ledig stilling hos oss, kan det hende vi kontakter deg. Vi sletter personopplysningene dine umiddelbart hvis du ikke er interessert i stillingen eller hvis du ikke vil være i kandidatbasen vår. Hvis vi mener at det ikke er aktuelt å gå videre med tipset sletter vi også opplysningene dine umiddelbart. Hvis du ønsker å ligge i kandidatbasen vår ber vi om samtykke til å lagre opplysningene dine i tolv måneder. Når samtykket utløper slettes opplysningene.

Hvis du ligger i kandidatbasen vår og har en interessant profil kan det hende at vi ber deg om samtykke til å lagre opplysningene dine i mer enn tolv måneder.

Hvis personopplysningene dine ligger i et fakturagrunnlag, vil de bli lagret i regnskapet vårt i fem år i henhold til bokføringsloven.

Dine rettigheter
Du finner mer informasjon om dine rettigheter i avsnitt 4 «Dine rettigheter».

Hvis du besøker hjemmesiden vår kan vi behandle personopplysninger om deg. Hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg samt hvilke opplysninger vi eventuelt behandler, avhenger av hvilke innstillinger du har valgt i nettleseren din, og hvilke innstillinger du valgte da du besøkte nettstedet. Hjemmesiden vår bruker informasjonskapsler. Dette er små tekstfiler som samler inn forskjellig informasjon om hvordan du bruker hjemmesiden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler samt hvilke informasjonskapsler vi bruker i våre retningslinjer for informasjonskapsler som du finner her: https://www.bravida.no/om-bravida/cookies/.

Vi behandler også personopplysningene dine når du kontakter oss via hjemmesiden vår, for eksempel hvis du fyller ut et kontakt- eller bestillingsskjema, abonnerer på nyhetsbrevet, bestiller trykksaker eller ber oss om å kontakte deg fordi du vil ha et tilbud eller bestille en vare eller tjeneste.

Formålet med behandlingen, og rettslig grunnlag
Formålet med behandlingen er at vi trenger informasjon om hvordan nettstedet brukes slik at vi kan evaluere og forbedre det samt for å sørge for at det fungerer som det skal. Vi bruker berettiget interesse som rettslig grunnlag for bruk av helt nødvendige informasjonskapsler, siden de er nødvendige for at nettstedet skal fungere. Behandling av personopplysninger som gjøres ved hjelp av informasjonskapsler for analyser eller markedsføring gjøres basert på samtykke som rettslig grunnlag. Du er ikke forpliktet til å samtykke til disse informasjonskapslene for å få tilgang til hjemmesiden, men for enkelte tjenester og funksjoner må det brukes slike informasjonskapsler, og de kan begrenses eller bli utilgjengelige hvis du ikke samtykker. Du kan når som helst velge dine egne innstillinger, trekke tilbake eller endre samtykke ved å klikke på «Endre samtykke» i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Når du kontakter oss via hjemmesiden behandler vi personopplysningene dine basert på vår berettigede interesse av å kunne behandle saken eller bestillingen din samt for å kunne kommunisere med deg.

Mottakere av personopplysninger
Opplysningene kan utleveres til samarbeidspartnere som leverer støttetjenester til selskapet, for eksempel markedsføringstjenester og andre tekniske tjenester i forbindelse med levering av hjemmesiden. Personopplysningene dine kan også deles mellom selskaper i Bravida-konsernet.

Overføringer til tredjeland
Se avsnitt 3 «Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS» for informasjon om overføringer til tredjeland.

Lagring og sletting
Du kan lese mer om retningslinjene for informasjonskapsler her: https://www.bravida.no/om-bravida/cookies/.

Personopplysninger som du utleverer til oss via kontakt- eller bestillingsskjemaer slettes når vi ikke lenger har berettiget interesse i å lagre opplysningene, for eksempel når vi behandler forespørsler om trykksaker. Du kan lese mer om behandling av personopplysninger for privatkunder i avsnitt 2.1, og om behandling av personopplysninger for kontaktpersoner hos bedriftskunder i avsnitt 2.2.

Personopplysninger som du utleverer til oss i forbindelse med at du har valgt å abonnere på nyhetsbrevet lagres frem til du avslutter abonnementet. Dette kan du gjøre via utsendelsene..

Dine rettigheter
Du finner mer informasjon om dine rettigheter i avsnitt 4 «Dine rettigheter».

Vi er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi publiserer i våre kanaler på sosiale medier som for eksempel LinkedIn, Facebook og Instagram. Vi har ansvar for at det ikke publiseres upassende eller krenkende innlegg i våre kanaler. Slike innlegg vil bli slettet.

Formålet med behandlingen og rettslig grunnlag
Formålet med kanalene våre på sosiale medier er å spre informasjon om virksomheten og tjenestene våre til eksisterende og potensielle kunder. Hvis du følger noen av kanalene våre i sosiale medier, godkjenner du også å få innleggene våre i din egen nyhetsstrøm. Du kan når som helst slutte å følge siden eller skjule innlegg fra oss. Vi kan bruke informasjonen til å kontakte bedriften eller organisasjonen du representerer, for å informere om varene og tjenestene våre. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles, henviser vi til de respektive kanalene LinkedIn, Facebook og Instagram.

Mottakere av personopplysninger
Opplysningene kan utleveres til samarbeidspartnere som på oppdrag fra oss leverer støttetjenester til selskapet, for eksempel markedsføringstjenester. Personopplysningene dine kan også deles mellom selskaper i Bravida-konsernet.

Overføringer til tredjeland
Når du bruker kanaler i sosiale medier kan dine personopplysninger overføres til en tredjepart i et tredjeland (USA).

I avsnitt 3 ««Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS» finner du mer informasjon om overføringer til tredjeland samt tiltak vi iverksetter for slike overføringer.

Lagring og sletting
Personopplysninger som du utleverer i form av samhandlinger, eller kommentarer der det fremgår at det er du som person som er avsender, vil bli lagret inntil videre eller til du selv sletter samhandlingen eller kommentaren. Uønskede kommentarer slettes fortløpende.

Dine rettigheter
Du finner mer informasjon om dine rettigheter i avsnitt 4 «Dine rettigheter».

Når du deltar på kurs, webinarer eller andre arrangementer i vår regi behandler vi personopplysningene du utleverer til oss i forbindelse med påmeldingen.

Formålet med behandlingen og rettslig grunnlag
Formålet med behandlingen er å gjennomføre opplæring, spre informasjon eller på andre måter samhandle med ansatte hos eksisterende eller fremtidige kunder og leverandører. Dette er basert på det rettslige grunnlaget berettiget interesse.

Mottakere av personopplysninger
Opplysningene kan utleveres til samarbeidspartnere som leverer støttetjenester til oss, først og fremst i form av økonomi-, IT- og markedsføringstjenester. Personopplysningene dine kan også deles mellom selskaper i Bravida-konsernet.

Overføringer til tredjeland
Se avsnitt 3 ««Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS» for informasjon om overføringer til tredjeland. 

Lagring og sletting
Vi lagrer personopplysningene dine i opptil tolv måneder etter at arrangementet er avsluttet basert på vår berettigede interesse av å følge opp deltakere og evaluere kurs, webinarer og andre arrangementer, samhandle med eksisterende eller fremtidige kunder og leverandører samt planlegging av fremtidige kurs, webinarer eller andre arrangementer. Informasjon om for eksempel matpreferanser slettes så snart som mulig etter at aktiviteten er gjennomført.

Hvis personopplysningene dine ligger i et fakturagrunnlag, vil de bli lagret i regnskapet vårt i fem år i henhold til bokføringsloven.

Dine rettigheter
Du finner mer informasjon om dine rettigheter i avsnitt «Dine rettigheter».

Formålet med behandlingen og rettslig grunnlag
Vi behandler personopplysningene dine for å administrere konsulentforholdet. Det betyr at vi behandler personopplysninger for å gi deg tilgang til våre lokaler og IT-systemer ved behov. Vi kan kontrollere logger fra IT-systemer og adgangssystemer i henhold til personvernerklæringen vår samt retningslinjene for behandling av personopplysninger.

Behandlingen er basert på vår berettigede interesse i å kunne oppfylle avtalen som er inngått mellom oss og arbeidsgiveren din, eller konsulentavtalen som er inngått mellom oss og deg.

Mottakere av personopplysninger
Opplysningene kan utleveres til myndigheter i henhold til det som er bestemt i lovverket, og til eventuelle samarbeidspartnere som leverer støttetjenester til selskapet, for eksempel økonomi- og IT-tjenester. Utleveringen kan skje på den måten og i det omfanget som kreves for at vi skal kunne oppfylle forpliktelsene våre overfor konsulentforholdet. Personopplysningene dine kan også deles mellom selskaper i Bravida-konsernet.

Overføringer til tredjeland
Se avsnitt 3. «Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS» for informasjon om overføringer til tredjeland. 

Dine rettigheter
Du finner mer informasjon om dine rettigheter i avsnitt 4 «Dine rettigheter».

Formålet med behandlingen og rettslig grunnlag
Ved enkelte av våre kontorer samler vi inn personopplysninger gjennom kameraovervåkning ved hjelp av kameraer som er plassert utvendig og innvendig. Det informeres om kameraovervåkingen i form av skilt ved de aktuelle stedene.

Dette er basert på det rettslige grunnlaget berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til vår berettigede interesse i å forebygge og etterforske forbrytelser. Vi er opptatt av å ivareta tryggheten og sikkerheten for våre medarbeidere, kunder, leverandører og andre som kommer til oss. Kameraovervåkingen er en viktig del av dette, sammen med andre tiltak, som for eksempel adgangssystemer og andre tekniske og organisatoriske tiltak. Kameraovervåkingen er basert på både eiendommens plassering og hvor viktig det er å beskytte eiendommen og verdiene der. Dette anses å være viktigere enn hver enkelt sin interesse i å ikke bli gjenstand for behandling av personopplysninger i forbindelse med kameraovervåkingen. Behandlingen skal ikke være mer omfattende enn det formålet krever, både når det gjelder tid for lagring av opplysningene og mengden opplysninger som samles inn.

Det er ingen plikt til kameraovervåking i henhold til lovverk eller avtale.

Mottakere av personopplysninger
Vi overfører innspilt materiale til for eksempel våre samarbeidspartnere for kameraovervåking, og i enkelte tilfeller også til myndigheter i forbindelse med etterforskning av forbrytelser.

Overføringer til tredjeland
Vi overfører ikke personopplysningene dine utenfor EU/EØS.

Lagring og sletting
Informasjonen, i form av bevegelige bilder, samles inn ved hjelp av kameraovervåking og lagres i inntil syv dager etter innsamlingen så sant det ikke skjer noe som fører til at vi må lagre materialet lengre. Slike tilfeller kan for eksempel være der vi ønsker å ivareta rettighetene våre eller fremsette/ forsvare oss mot rettslige krav. Materiale som etterforskende myndighet krever at vi utleverer og/eller lagrer vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å imøtekomme beslutningen.

Dine rettigheter
Du finner mer informasjon om dine rettigheter i avsnitt 4 «Dine rettigheter».

Formål med behandlingen og rettslig grunnlag
Vi behandler personopplysninger for å kunne oppfylle de lovpålagte kravene Bravida har til å ivareta varsling og gjennomføre de undersøkelsene som sakene krever. Det kan behandles personopplysninger om den som varsler, hvis vedkommende ikke ønsker å være anonym, den eller de som er involvert i en varsling, eller den som har en administrativ rolle i behandlingen og utredningen av varslede saker. Formålet er også å behandle personopplysninger der det er nødvendig i forbindelse med oppfølging av saker. Det betyr at vi kan ha behov for å behandle personopplysninger for å kunne:

 • Håndtere innrapporterte varslingssaker,
 • Sikre Bravidas rettigheter og plikter basert på uregelmessigheter som er avdekket i varslingssaker,
 • Oppfylle de juridiske kravene som stilles til Bravida.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i forbindelse med oppfølging av varslingssaker og andre tiltak som iverksettes som følge av en varslet sak, er oppfyllelse av en rettslig forpliktelse eller Bravidas berettigede interesse i å ivareta sine rettigheter basert på mistanke om eller konstaterte misligheter.

Mottakere av personopplysninger
Personopplysninger kan utleveres til myndigheter i forbindelse med etterforskning av straffesaker. Opplysninger kan også utleveres til andre selskaper i konsernet i forbindelse med etterforskning, oppfølging og utbedring av en varslingssak. Opplysninger kan også utleveres til selskaper som bistår Bravida med å undersøke omstendighetene som førte til varslingen, for eksempel et advokatfirma eller en revisor.

Overføringer til tredjeland
Se avsnitt 3 «Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS» for informasjon om overføringer til tredjeland. 

Lagring og sletting
Personopplysningene dine i en varslingssak vil bli lagret i to år etter at saken er avsluttet. Personopplysninger som brukes til å håndtere administrasjon og autorisasjon, lagres så lenge autorisasjonen er gyldig. Når lagringsperioden utløper, slettes alle personopplysninger.

Hvis en sak krever ytterligere intern etterforskning, vil vi fortsette å behandle personopplysningene dine så lenge saken krever det. Materiale som en etterforskningsmyndighet pålegger oss å utlevere og/eller lagre i henhold til et offentlig vedtak, vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle et slikt vedtak.

Dine rettigheter
Du finner mer informasjon om dine rettigheter i avsnitt 4 «Dine rettigheter».

 

 

Vi og databehandlerne våre lagrer personopplysninger på servere i EU/EØS. Vi bruker imidlertid informasjonskapsler fra tredjepart på nettstedet vårt. Bruk av informasjonskapsler fra tredjepart betyr at personopplysningene dine kan overføres til en tredjepart som er i et tredjeland (for eksempel USA). Du kan selv begrense bruken av informasjonskapsler. Dette kan du lese mer om i retningslinjene for informasjonskapsler her: https://www.bravida.no/om-bravida/cookies/.

Selv om personopplysningene lagres i EU/EØS, kan de i enkelte tilfeller overføres til et tredjeland. Et eksempel på dette er når en IT-leverandør som vi har inngått en avtale med må behandle personopplysninger utenfor EU/EØS for å kunne levere tjenesten (for eksempel gjennom et konsernselskap i USA).

Hvis personopplysninger overføres til tredjeland (inkludert USA) iverksetter vi alltid egnede sikkerhetstiltak for å ivareta personopplysningene på best mulig måte. Slike egnede sikkerhetstiltak kan blant annet være:

 • At vi kontrollerer at EU-kommisjonen har besluttet at landet som personopplysningene overføres til har et tilstrekkelig sikkerhetsnivå som tilsvarer sikkerhetsnivået som personvernerklæringen krever.
 • At vi inngår EU-kommisjonens standardavtale med mottakere av personopplysninger i tredjelandet. Når personopplysninger overføres til tredjelandet basert på EU-kommisjonens standardavtale, vurderer vi om det er lovverk i mottakerlandet som påvirker beskyttelsen av personopplysningene dine. Ved behov iverksetter vi spesielle tekniske og organisatoriske tiltak for å ivareta opplysningene dine ved overføring til aktuelt land utenfor EU/EØS. På grunn av amerikansk sikkerhetslovgivning er det en viss risiko for at amerikanske myndigheter kan kreve tilgang til personopplysninger som overføres til USA, for å bekjempe kriminalitet eller forsvare nasjonal sikkerhet, selv om vi iverksetter tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.

Du kan kontakte oss på gdpr@bravida.no og be om en kopi av sikkerhetstiltakene.

 

 

Rettighetene dine er basert på personopplysningsloven samt EUs personvernforordning, og de er beskrevet nedenfor. Ta kontakt hvis du øsnker å benytte deg av disse rettighetene. Du finner kontaktinformasjon under punkt 1.2 i disse retningslinjene.

Når du benytter deg av rettighetene dine skal vi i utgangspunktet oppfylle forespørselen og gi deg tilbakemelding senest én måned etter at du kontakter oss. Behandlingen kan ta opptil tre måneder hvis sakens volum eller kompleksitet krever det. Da vil vi i så fall gi deg beskjed om dette. Vi svarer alltid skriftlig på forespørselen din.

Nedenfor beskriver vi dine rettigheter når vi behandler personopplysningene dine.

Avhengig av hvilket rettslig grunnlag vi baserer behandlingen på samt formålet med behandlingen kan det finnes unntak eller begrensninger for din mulighet til å benytte deg av rettighetene dine.

Hvis forespørselen din er åpenbart urimelig eller ubegrunnet, og dette skjer gjentatte ganger kan vi avvise forespørselen. I slike tilfeller skal vi kunne dokumentere at forespørselen er åpenbart ubegrunnet eller urimelig.

Du har rett til å be oss om en bekreftelse på hvordan vi behandler personopplysningene dine. Du har også rett til å be om innsyn i personopplysninger vi behandler om deg, et såkalt registerutdrag.

Mer informasjon om innsynsretten finner du på Datatilsynets nettsider https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/rett-til-innsyn/

Du har rett til å be om at opplysningene dine blir slettet. På en slik forespørsel sletter vi data som ikke lenger er nødvendig å behandle eller beholde for formålet dataene ble samlet inn for. Vi vil også slette informasjonen din dersom du trekker tilbake samtykket til en behandling. I noen tilfeller har vi ingen mulighet til å slette dine personopplysninger. Dette er fordi opplysningene enten fortsatt er nødvendige å behandle for formålet de ble samlet inn for, fordi vår interesse i å fortsette og behandle opplysningene veier tyngre enn din interesse i å få dem slettet, eller fordi vi har juridiske krav til å beholde dem.

Mer informasjon om rett til sletting finner du på Datatilsynets nettsider  https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/rett-til-sletting/

I enkelte tilfeller har du rett til å be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine.

Muligheten for begrensning gjelder a) hvis du mener at opplysningene er feilaktige, b) hvis behandlingen er ulovlig og du motsetter deg at opplysningene slettes, men heller vil at bruken skal begrenses, c) hvis behandlingsansvarlig ikke lenger trenger opplysningene, men du trenger opplysningene for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, eller d) hvis du har motsatt deg behandlingen i henhold til artikkel 21.1 i påvente av kontroll av om den behandlingsansvarliges berettigede interesse er viktigere enn din berettigede interesse.

Mer informasjon om rett til begrensning finner du på Datatilsynets nettsider https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/rett-til-begrensning/

Du har rett til å be oss om å utlevere personopplysningene du har gitt oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og du har også rett til å be om at disse opplysningene overføres til en annen behandlingsansvarlig.

Mer informasjon om rett til dataportabilitet finner du på Datatilsynets nettsider https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/rett-til-dataportabilitet/

Du har rett til å be om at behandlingsansvarlig uten ugrunnet opphold retter feil personopplysninger om deg. Avhengig av formålet med behandlingen har du også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger.

Mer informasjon om rett til retting finner du på Datatilsynets nettsider https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/rett-til-retting/

Av grunner knyttet til situasjonen din har du rett til å når som helst protestere mot behandling av personopplysninger som er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i EUs personvernforordning – berettiget interesse. Retten til å protestere gjelder blant annet for behandling som innebærer profilering.

Mer informasjon om rett til å protestere finner du på Datatilsynets nettsider https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/rett-til-a-protestere/

Du har rett til å ikke bli gjenstand for en beslutning som bare er basert på automatisert behandling, inkludert profilering, som har rettslige konsekvenser for deg, eller som på lignende måte påvirker deg i betydelig grad.

Mer informasjon om automatisert behandling finner du på Datatilsynets nettsider https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/rettar-ved-automatiserte-avgjerder/

 

 

Vi forbeholder oss retten til å endre denne erklæringen når som helst og i den grad vi mener det er nødvendig basert på at vi endrer behandlingen av personopplysninger samt for å oppfylle nye lovpålagte krav, tolkninger av lovpålagte krav, tekniske krav eller for å løse problemer eller forstyrrelser. Den gjeldende personvernerklæringen er alltid tilgjengelig på våre nettsider.