Kjøling - riktig temperatur uten avbrudd

Kjøleanlegg trenger vi til og med i kalde Norden. Næringsmidler skal oppbevares i riktig temperatur, isbaner skal holdes frosne og datahaller må unngå overoppheting. Alt dette må fungere uten avbrudd – og helst med så lite energiforbruk som mulig.

Installasjon av kjøleanlegg

Bravida tilbyr totalentreprise for de fleste kjølesystemer. Vi installerer anlegg for tradisjonelle kuldemedier, men også CO2-, propan- og ammoniakkanlegg. Ved behov hjelper vi til i alle faser frem til ferdig løsning. Når vi foreslår og installerer et kjølesystem, forsøker vi alltid å holde energiforbruket og miljøpåvirkningen på et minimum.

Service og modernisering av kjøleanlegg

Regelmessig vedlikehold er den beste måten å holde kjøleanlegget driftssikkert. Vi utfører service på de fleste kjøleanlegg, uavhengig av fabrikat. Dessuten kan vi ta ansvar for alarmfunksjonene i anlegget – på mange steder tilbyr vi kunder å inngå standby-avtale. Ta kontakt med den lokale avdelingen for å få mer informasjon.

De fleste kjøleanlegg kan effektiviseres, spesielt hvis servicen har vært forsømt. Vanlige tiltak er å rengjøre varmevekslerflater, bytte kompressorer og justere fyllingsgraden i systemet. Vi hjelper også til med å forbedre driften av anlegget slik at man kan redusere energiforbruket. Kjøleanlegg genererer for eksempel alltid varme. Hvorfor ikke gjenbruke varmen og spare energi?

Innen kjøling hjelper vi til med:

  • Industrikjøling
  • Næringsmiddelkjøling
  • Komfortkjøling
  • Ishaller
  • Datahaller
  • Innfrysing
  • Fryselager
  • Energioptimalisering

 

Kontakt oss

Kontakt en av våre avdelinger direkte her