Etikk

Som medarbeidere forventer vi ansvarlig atferd av hverandre. I tillegg har vi like høye forventninger til leverandørene våre som til oss selv. Det er egentlig ikke vanskeligere enn å leve etter våre verdier: vi tar vare på virksomheten, holder det enkelt, tar ansvar og er proaktive.

 

FN-fred-rettfardighet-16-NO-690x230.jpg

Samme forventninger til våre leverandører som til oss selv

Bravidas mål for 2026

Fra 2023

100 %

Alle medarbeidere gjennomfører Bravidas bærekraftskurs. Opplæringen bygger på Bravidas retningslinjer for bærekraft. Alle medarbeidere får også opplæring i selskapets etiske retningslinjer.

2026

90 %

Målet er at 90 % av kontraktsleverandørene skal gjennomgå kvalifisering og akseptere våre etiske retningslinjer for leverandører

Et felles kompass

Bravida jobber hardt for å oppfattes som en troverdig og ansvarsfull aktør, en god forretningspartner og markedsleder innen forretningsetikk.

Bravida Way, verdier og de etiske retningslinjene er kompasset som hjelper oss med å skape sunne og langsiktige forretningsrelasjoner og et robust samfunn.

Bravida Way

Bravida består av lokale avdelinger, men vi jobber sammen som ett selskap, med samme kultur, arbeidsmetoder og strategier. Bravida Way og de etiske retningslinjene er kompasset vårt som hjelper oss med å skape sunne og langsiktige forretningsrelasjoner og et robust samfunn.

Verdier

Som medarbeidere forventer vi ansvarlig atferd fra hverandre. Det er egentlig ikke vanskeligere enn at vi lever i henhold til verdiene våre:

- Ta vare på virksomheten
- Gjør det enkelt
- Ta ansvar
- Vær proaktiv

Etiske retningslinjer

Utgangspunktet for Bravidas etiske verdier finnes i våre etiske retningslinjer. Det legger grunnlaget for hvordan vi opptrer i hverdagen og omfatter viktige spørsmål som likestilling og mangfold, menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, bærekraft, lederskap og forretningsetikk.

Like høye krav til våre leverandører som til oss selv

Som ledende aktør i bransjen stiller vi samme krav til leverandørene som til oss selv. Alle våre leverandører må oppfylle kravene i de etiske retningslinjene våre.

Åpenhetsloven

Gjennom den nye åpenhetsloven av 1. juli 2022 vil vi sikre allmenn tilgang til informasjon om hvordan grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold følges i våre leverandørkjeder.

Leverandørkjede

Bravida jobber for å sikre en leverandørkjede som tar hensyn til mennesker, miljø og klima. Vi er nøye med å evaluere hvordan leverandørene oppfyller kravene i de etiske retningslinjene våre. BraVal-merkingen vår gjør det enklere for avdelingene å velge bærekraftige materialer.

Les mer om Bravidas krav til leverandørkjeden

Bravidas etiske retningslinjer for leverandører

Alle leverandører må oppfylle kravene i Bravidas etiske retningslinjer. Evaluering skjer før inkludering i innkjøpssystem. Vi styrer innkjøp mot etablerte nordiske aktører for å redusere risikoer.
Les våre etiske retningslinjer for leverandører

Bravidas bærekraftsrapport

Bravidas bærekraftsrapport er en integrert del av årsrapporten. Den tydeliggjør vårt ansvar, våre styrker og våre utviklingsområder i et bærekraftsperspektiv. Vi fokuserer på FNs Global Compact og beskriver hvordan vi arbeider med bærekraftsspørsmål.

 

Bravidas års- og bærekraftsrapport 2023 (engelsk)

Bravidas års- og bærekraftsrapport 2022 (engelsk)

Bravidas års- og bærekraftsrapport 2021 (engelsk)

Bravidas års- og bærekraftsrapport 2020 (engelsk)

Bravidas års- og bærekraftsrapport 2019 (engelsk)

Bravidas års- og bærekraftsrapport 2018 (engelsk)

Bravidas års- og bærekraftsrapport 2017 (engelsk)