Bravida Way – vår forretningsmodell

Bravida er et stort selskap med lokal tilstedeværelse i hele Norden. Vår forretningsmodell bygger på at vi jobber som ETT selskap: Vi har samme kultur, arbeidsmetoder og strategier på tvers av alle avdelinger. Sammen skaper vi markedets beste kundetilbud. Vi kaller det Bravida Way.

imagemrtmh.png

Bravida har over 300 avdelinger i Norden, og konsernets lønnsomhet er avhengig av hvordan det går for avdelingene. Grunnlaget for å lykkes er Bravida Way: Vi jobber sammen som ETT selskap, med felles kultur og strategi. Alle avdelinger bruker Bravidas felles arbeidsmetoder, systemer og verktøy.

Hver lokale avdeling har sin spesialisering, men kundene er felles. Med tett samarbeid mellom avdelingene og internt i Bravida, skaper vi et helhetstilbud til hver kunde.

Når alle jobber etter samme metode, sparer vi både penger og tid på hver avdeling — og for kundene blir det enkelt å jobbe med Bravida. I tillegg skaper vi stordriftsfordeler.

Grunnlaget for lønnsom vekst

Vi vet at Bravida Way fungerer. En avdeling som behersker Bravida Way satser alltid på å drive virksomhet med gode marginer, og har samtidig god kontroll på kostnadene. Avdelinger som har lønnsomheten på plass kan fokusere på vekst.

ISO-sertifisering

Bravida Way er også et konsernfelles ledelsessystem, som integrerer kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøstyring i våre arbeidsmetoder. Bravida Way brukes av de fleste avdelinger i alle land der vi er til stede.

Bravida Way er sertifisert i henhold til ISO-standardene for kvalitet og miljø i Norge, Sverige og Danmark. I Danmark inkluderer sertifiseringen også arbeidsmiljø. Den finske virksomheten vår følger Bravida Way, og har nylig besluttet å starte prosessen for sertifisering basert på alle de tre standardene.

Slik møter vi kunden

Bravida Way karta 1.png

➀ Vi møter kunden lokalt – som ETT selskap

Det er på det lokale markedet at vi oppsøker og møter kundene våre. Med Bravidas felles kultur, arbeidsmetoder og strategi, skaper hver avdeling markedets beste kundetilbud — og en lønnsom virksomhet.

➁ Felles kultur

Sammen er vi Bravida. Vi har samme kultur, verdier og lederskap i hele selskapet.

➂ Felles arbeidsmetoder og verktøy

Hos Bravida utvikler vi felles arbeidsmetoder og verktøy som alle avdelinger bruker til å drive og utvikle virksomheten sin.

➃ Felles strategi

En leders viktigste oppgave er å gjennomføre Bravidas strategi. Hver avdeling arbeider aktivt for å skape det beste kundetilbudet, det beste teamet, effektiv produksjon og en bærekraftig virksomhet.