Klima, energi og ressursbruk

Vi har bare én planet, men i verden lever vi som om vi hadde flere. Bravida ønsker å bidra til å endre utviklingen ved å jobbe smart og effektivt for bedre ressursforvaltning. Det er gjennom kundetilbudet vi har størst mulighet til å bidra. Samtidig omstiller vi vår egen virksomhet.

 

FN-klima-energi-resurs-NO690x230.jpg

Bravidas klimareise mot 2045

Nullutslipp både for kundene våre og oss selv

2023

100 %

Innen 2023 skal vi bruke fornybar energi i 100 % av lokalene vi leier.

2025

- 30 %

Innen 2025 skal vi redusere CO2-utslippene fra våre biler med 30 % sammenlignet med 2020.*

2030

- 55%

Vi skal redusere egne klimagassutslipp med 55 % innen 2030 sammenlignet med 2020*.

2045

CO2 = 0

Det langsiktige målet er å være klimanøytrale gjennom hele verdikjeden innen 2045, slik at kundene våre også skal kunne være det.

 

*Refererer til klimagassutslipp i henhold til scope 1 (direkte utslipp fra kjøretøyene våre) og scope 2 (indirekte utslipp fra innkjøpt energi knyttet til kontorene og lokalene våre).

Slik hjelper vi kundene våre med å redusere sin klimapåvirkning

Hver dag hjelper vi kundene våre med å skape velfungerende bygninger og nå sine egne bærekraftsmål. Med riktige installasjoner og regelmessig service blir en bygning smartere, mer ressurseffektiv og kan skape verdi i lang tid.

Noen eksempler på tiltak:

Regelmessig service
Enkle energiforbedringer
Energioptimalisering


Klimasmarte energiløsninger
Automasjon
Bærekraftige materialvalg

     

 

Automasjon

Innen automasjon kobler vi sammen bygningens installasjoner og kobler dem opp mot et sentralt system. Alt som skjer i anleggets installasjoner kan deretter fjernovervåkes og fjernstyres — for eksempel temperatur, luftkvalitet, belysning eller behov for vedlikehold.


Det gjør at installasjonene fungerer bedre sammen, og dermed bruker mindre energi.

Klimasmarte energiløsninger

Nå investerer vi i fremtiden. Ved hjelp av klimasmarte energiløsninger har vi muligheten til å hjelpe flere kunder med å omstille seg til et fossilfritt og elektrifisert samfunn. Dette gjelder blant annet installasjon og service av:

- Solceller

- Lading av elbil

- Varmepumper

- Energieffektive belysningssystem

Energioptimalisering

Ofte ser vi anlegg som er feiljustert, har behov for rengjøring eller som rett og slett er for gamle, og dermed bruker mer energi enn nødvendig.


Ved å gjøre en energioptimalisering kan man med ganske enkle midler effektivisere bygningens energibruk — samtidig som installasjonenes levetid økes.

Slik omstiller vi vår egen virksomhet

Nå omstiller vi vår egen virksomhet. Kjøretøyparken vår skal bli fossilfri, vi planlegger smartere transportreiser, reduserer energiforbruket og går over til fornybar energi på kontorene våre.

Materialbruk er et annet hovedtema. Ved å velge riktige produkter, minimere avfall og svinn, resirkulere og bli bedre på gjenbruk sparer vi på ressursene.

Noen eksempler på tiltak

Energibruk i våre egne bygg

Bravida leier et stort antall lokaler i hele Norden. En enkel måte å utgjøre en forskjell for klimaet er å bruke mer miljøvennlig energi.

Derfor går vi over til fornybar energi i lokalene vi leier. Målet er at vi skal bruke fornybar energi i 100 % av våre lokaler innen utgangen av 2023.

Kjøretøy og transport

Våre mest betydningsfulle interne miljøaspekter er reiser og transport. Et viktig mål er å begrense de drivstoffrelaterte CO2-utslippene. Her er noen av tiltakene som er under utarbeidelse:

- Vi går over til fossilfrie biler

- Vi bygger ut infrastrukturen for lading av elbiler ved kontorene våre

- Servicetjenester med miljøvennlig transport i nordiske storbyer

Materialer og avfall

Et annet viktig spørsmål er material- og avfallshåndtering. Det er et komplekst område som krever samarbeid med mange ulike aktører. Noen av våre tiltak akkurat nå er:

- Vi planlegger prosjekter og oppdrag for å effektivisere ressursbruken

- Vi jobber for å forbedre materialvalg, materialbruk, avfallshåndtering, resirkulering og gjenbruk

- Vi gir medarbeidere opplæring i miljø-, kjemikalie- og avfallshåndtering

Bravidas bærekraftsregnskap

Bravidas bærekraftsregnskap er en integrert del av årsrapporten. De tydeliggjør vårt ansvar, våre styrker og våre utviklingsområder i et bærekraftsperspektiv. Vi fokuserer på FNs Global Compact og beskriver hvordan vi arbeider med bærekraftsspørsmål.


Bravidas års- og bærekraftsrapport 2022 (engelsk)

Bravidas års- og bærekraftsrapport 2021 (engelsk)

Bravidas års- og bærekraftsrapport 2020 (engelsk)

Bravidas års- og bærekraftsrapport 2019 (engelsk)

Bravidas års- og bærekraftsrapport 2018 (engelsk)

Bravidas års- og bærekraftsrapport 2017 (engelsk)