Ventilasjon - når luften er bra har også vi det bra

Vi oppholder oss innendørs 90 prosent av tiden. På tross av det snakker vi nesten bare om luften ute som vi puster inn. Frisk luft innendørs koster lite og betaler seg raskt. Når luften er bra, har vi det bra. Vi presterer bedre, blir mer effektive og trives bedre.

Installasjon av ventilasjonssystemer

Bravida installerer alle typer ventilasjonsløsninger, blant annet: 

• Luftbehandling
• Prosessventilasjon
• Styring og overvåkning
• Innregulering og obligatorisk ventilasjonskontroll

Vi har også utviklet spesialtilpassede ventilasjonsløsninger for blant annet sykehus, idrettshaller og kjøpesentre, samt for høyteknologiske industrier. 

Service på ventilasjonssystemer

Ventilasjonsanlegg må rengjøres – de som ikke vedlikeholdes og kontrolleres regelmessig, blir lett energityver. Bravida tar hånd om ventilasjonsanlegg i alle typer bygninger og anlegg. Med enkle midler kan vi ofte forbedre ventilasjonen og samtidig spare energi. Dessuten holder vi rede på alle installasjonene og hvilket vedlikehold som står for tur. 

Innen ventilasjonsservice hjelper vi til med blant annet:

  • Kontroll av inntaksgitter, filterstatus og eventuelt filterbytte.
  • Kontroll av reimdrift, akslinger og lagre
  • Rengjøring av ventilasjonssystemet
  • Kontroll av funksjoner for styring og regulering/overvåkning samt brannspjeld i ventilasjonssystemet
  • Kontroll av temperaturer og ventiler på varmebatterier
  • Energioptimalisering

 

Kontakt oss

Kontakt en av våre avdelinger direkte her