Ventilasjon - når luften er bra har også vi det bra

Vi oppholder oss innendørs 90 prosent av tiden. På tross av det snakker vi nesten bare om luften ute som vi puster inn. Frisk luft innendørs koster lite og betaler seg raskt. Når luften er bra, har vi det bra. Vi presterer bedre, blir mer effektive og trives bedre.

Ventilasjonsservice

Har du behov for ventilasjonsservice kan våre ventilasjonsteknikere rykke ut på kort varsel. Samtidig kan vi innlede et langsiktig samarbeid der vi dokumenterer og analyserer virksomheten for å komme med forslag til forbedringer. Med tilgang til det nyeste utstyret og måleinstrumenter.

 

 

Mer om ventilationsservice

 

Installasjon av ventilasjonssystemer

Ikke nøl med å investere i dag, for å spare penger i morgen. Et velfungerende ventilasjonssystem leverer ikke bare nødvendig luftemengde og gir god opplevelse av luftkvalitet, men er også energibesparende. Vi har bidratt til å utvikle skreddersydde ventilasjonsløsninger for blant annet servicebygg, sykehus, idrettshaller og kjøpesentre, samt høyteknologisk industri.

 

Mer om ventilationssystem

Et bra ventilasjonsanlegg gjør en forskjell

Vi tilbringer det meste av tiden vår innendørs på  jobb eller hjemme. De fleste har kontroll på uteluften og gjeldende temperatur takket være værmeldingen. Få er derimot opptatt av kvaliteten på inneluften – og det ønsker vi å endre på. Fordelene med et smart ventilasjonssystem er mange:

 • Få et kontrollert inneklima
 • Skap trivsel for menneskene i rommet
 • Øk trivsel og kvalitet

Prioritere ventilasjon

Leter du etter et ventilasjonsselskap som har bred kompetanse og erfaring med å tilby unike løsninger for ulike virksomheter? Vi har mange års erfaring med å optimalisere inneklimaet i ulike bygg. En del av arbeidet er å implementere et kontrollsystem som samler inn data om virksomheten og advarer om eventuelle problemer.

 

Våre sertifiserte ventilasjonsteknikere lytter til dine ønsker og har kunnskap om hele prosessen - alt fra prosjektplanlegging til installasjon. De kan gi besparelsesforslag uten å gå på kompromiss med kvalitet og effektivitet, snarere tvert i mot

Vi tilbyr følgende ventilasjonsløsninger

 • Luftbehandling
 • Prosessventilasjon
 • Styring og overvåking
 • Innregulering og årskontroll

Ventilasjon med varmegjenvinning

Ville det ikke vært bra å kunne gjenvinne varmen i luften som sirkulerer i bygningen for å effektivisere oppvarming og luftmengden fra ventilasjonsanlegget til en lavere kostnad?

 

Vi tror det, spesielt med tanke på at vi har lange vintre med kald og tørr uteluft. Derfor er vi glade for å kunne tilby ventilasjon med varmegjenvinning. Det er et system som ikke er basert kun på på mekanisk avtrekk. I stedet er det et viftestyrt enhetssystem som varmer opp den tilførte luften med den varme avtrekksluften.

 

Kaldraset reduseres og det kan oppnås store besparelser hvert år når oppvarmingskostnadene blir lavere. Samtidig blir inneklimaet bedre.

Gamle og nye ventilasjonsanlegg

En viktig del av vårt oppdrag er å automatisere luftmengden ettersom det er betydelig mer energieffektiv. Det betyr å bytte ut, eller energieffektivisere gamle ventilasjonsanlegg, med nye. Vi lager oversikt over dine eksisterende installasjoner og kommer med forslag til bedre systemer.

 

Du kan få hjelp med:

 • Sjekk av friskluftsinntak, filterstatus og mulig filterbytte
 • Kontroll og vedlikehold av remdrift, akslinger og lagre
 • Rengjøring av ventilasjonssystemet
 • Kontroll og bytte av remskiver og kileremmer
 • Kontroll av funksjoner for styring og regulering/overvåking samt brannspjeld i ventilasjonsanlegget
 • Kontroll av temperaturer samt ventiler på varmebatterier
 • Energioptimalisering og energieffektivisering

 

Kontakt ditt lokale Bravidakontor

Ventilationsinstallation av Bravida