Forbedre kvaliteten til inneluften med regelmessig ventilasjonsservice

Regelmessig vedlikehold av ventilasjonssystemer forbedrer luftkvaliteten innendørs og reduserer kostnader. Bravida tilbyr alle typer ventilasjonstjenester og vi hjelper til med reparasjoner ved behov. Vi kan også installere trådløse sensorer som kan varsle oss tidlig, og før skader oppstår, slik at en kan drive forbyggende vedlikehold og dermed sikre stabil drift.

Ventilasjonsservice, ventilasjonskontroll og rengjøring

Fungerer ventilasjonen i bygget som den skal? Hos Bravida kan vi bistå med jevnlig hjelp til pliktig årskontroll, slik at du kan lene deg trygt tilbake. Oppvarming og ventilasjon av næringslokaler og eiendommer står for en stor del av energiforbruket. En viktig oppgave er å være proaktiv og sørge for at ventilasjonsanlegget fungerer optimalt, både for klimaet og menneskene som er i eiendommen. Ved å gjøre regelmessige ventilasjonskontroller kan du få informasjon om problemer som kan oppstå.

 

Det kan handle om:

 • Avvikende måleverdier
 • Avvik luftmengder
 • Slitasje
 • Dårlig lukt
 • Forstyrrende støy

Løs problemer i god tid

Jo lenger du venter, jo større kan problemene ende opp med å bli. Det er der vi kommer inn. Vi har lang erfaring innen ventilasjonsservice og kan hjelpe til med alt fra rengjøring av ventilasjonskanaler til omfattende renoveringsarbeid. Vi kan fungere som en trekkraft eller ta ansvar for hele ventilasjonsoperasjonen.

 

Innen ventilasjonstjenesten hjelper vi med:

 • Kontroll av inntaksrist, filterstatus og mulig filterbytte
 • Kontroll og vedlikehold av remdrift, akslinger og lagre
 • Rengjøring av ventilasjonskanaler – og aggregat
 • Kontroll og bytte av kileremmer

 • Kontroll av funksjoner for styring og regulering/overvåking samt brannspjeld i ventilasjonsanlegget
 • Kontroll av temperaturer og ventiler på varmebatterier
 • Energioptimalisering

En ventilasjonskontroll kan redusere kostnadene

En ventilasjonskontroll gjør at luften kan skiftes ut i bygningen regelmessig, og det er et lovpålagt å ha en årskontroll i næringsbygg. Vi har tilgang til autorisert personell som kreves for å utføre oppgaven og bistå med rengjøring av ventilasjonen. Vi har kunnskap om ulike ventilasjonssystemer som naturlig ventilasjon, avtrekksluft og balansert ventilasjon.

 

Det kan være aktuelt med:

 • Filterbytte
 • Luftmengdemåler
 • Omfattende reparasjon
Bravida installerar ventilationsanläggningar

Ventilasjonsrengjøring er nøkkelen

Folk føler seg bedre når ventilasjonen fungerer. Derfor må inneklimaet være behagelig for de som er brukere av lokalene. Dårlig ventilasjon kan være forårsaket av mugg, fuktighet og støv inne i ventilasjonssystemet. Det skitne systemet må jobbe hardere, og dermed øker energiforbruket. Smuss og støvbelegg øker også risikoen for brann.

 

Ventilasjonskontroll og miljø

Strømforbruk belaster miljøet, men samtidig kan ingen bedrifter være uten strøm. Vi ønsker å bidra til klimasmarte løsninger der strømlinjeformede automatiske systemer og prosesser reduserer det totale strømforbruket. En obligatorisk årskontroll og regelmessig vedlikehold er nøkkelen til en bedre optimalisering og energieffektiv bruk.

Kontinuerlig service og vedlikehold av ventilasjon

Mange faktorer må være riktige for at ventilasjonen i bygget skal fungere optimalt. Lovpålagt årskontroll finner sted en gang i året, men det er også viktig å gjøre mer regelmessig oppfølging enn det. Det må tilpasses størrelsen på bygget og mengden mennesker som oppholder seg der hver dag. Ventilasjonsservice er din garanti mot hindringer på veien. Vi hjelper deg med målinger og evalueringer for å jobbe proaktivt i den pågående driften og for å opprettholde standarden som kreves i en årskontroll.

 

Eksempler på bygg hvor vi utfører ventilasjonstjenester:

 • Hotell
 • Kontor
 • Skoler
 • Sykehus
 • Industrier og anlegg

Kontakt oss for ventilasjonsservice

Enten du ønsker å starte et lengre samarbeid der bedriftens ventilasjonsanlegg kontrolleres og optimaliseres, eller trenger rask hjelp, står vi i Bravida til stede. Ta kontakt med oss i dag, så undersøker vi hva dine behov er. Vi hjelper til i alle ledd og dokumenterer gjerne virksomheten nøye for å kunne komme med konkrete og bærekraftige løsningsforslag.