Elkraft og industri - fra produksjon til forbruk av elektrisk energi

Samfunnet bygger på systemer som krever elektrisitet for å fungere. Vi trenger det i hjemmet, i transportmidler, i industrien og på jobben. Vi har stor kompetanse innen elkraft og industriinstallasjoner, og tilbyr tjenester helt fra kraftkilden via distribusjon i kraftsystemet og til forbrukere av strøm.

Elkraftinstallasjoner

Bravida leverer tjenester innen kraftproduksjon på vannkraftverk, gasskraftverk og vindkraftinstallasjoner. Videre leverer vi tjenester for distribusjon av kraft i distribusjons-, regional- og sentralnett i Norge, inkludert transformatorstasjoner og koblingsanlegg.

Forbrukere av elkraft

Til forbrukere av elkraft tilbyr Bravida tjenester for høyspent- og lavspentinstallasjoner i industrianlegg, skip, gruvedrift, prosessanlegg, oljeplattformer, for infrastruktur som jernbane, veibelysning, tunnelinstallasjoner og flyplasser, opplegg for prosessautomasjon/instrumentering og elektrifisering av oljeinstallasjoner.

Bravida tilbyr tjenester innen drift og vedlikehold for kraftproduksjon, distribusjon, industri og infrastruktur.

Innen elkraft og industri hjelper vi til med følgende:

 • Kraftverk (Vann, vind og gass)
 • Koblingsanlegg (AIS) inntil 420kV
 • Looping, innstrekk og overstrekk inntil 420kV
 • Koblingsanlegg, (GIS) montasje inntil 420kV
 • Høyspentkabler inntil 420kV, inkludert endeavslutninger og skjøter.
 • Feilsøking og reparasjon av høyspentkabler.
 • Komplette transformatorstasjoner
 • Jordingsanlegg
 • Kontrollanlegg
 • Industriinstallasjoner
 • Prosessanlegg, herunder prosessautomasjon/instrumentering
 • Infrastrukturinstallasjoner (vei, jernbane og flyplass)
 • Nød- og reservestrøm