Rør – smarte løsninger som alltid fungerer

Hvor mye vann og energi går til spille hvert år? Vi ser daglig kraner som drypper, ineffektive varmesystemer, uisolerte varmtvannsrør og gamle systemer som sluker energi. Helt unødvendig, mener vi i Bravida.

Rørinstallasjoner

Bravida hjelper til med alle typer rørinstallasjoner, store som små. Det kan dreie seg om enkle installasjoner, for eksempel i boliger eller kontorer, eller mer kompliserte installasjoner for industrier, sykehus eller svømmehaller.

Privatkunde? Les mer om rørleggertjenestene våre her.

For Bravida handler Rør om smarte løsninger som alltid fungerer. Vi hjelper også til med å redusere vann- og energiforbruket når dette er mulig – for eksempel gjennom innregulering av varmesystemer, overgang til nye energieffektive pumper og utskifting av termostater.

Service på rørinstallasjoner

Regelmessig vedlikehold kan redusere risikoen for kjedelige overraskelser og bidrar til å holde vann- og energiforbruket nede. Bravida tilbyr alle former for -service av rørinstallasjoner og hjelper til med reparasjoner ved behov. 

Bravida arbeider også med undersentraler for varme- og kjøleanlegg, og hjelper deg uansett om varmekilden er fjernvarme, bergvarme eller fossilt brensel.

Innen rør hjelper vi til med:

  • Varme/kjøling
  • Sanitær
  • Drikkevann
  • Undersentraler
  • Gass
  • Sprinkleranlegg
  • Legionellakontroll
  • Sertifisert sveising
  • Energioptimalisering

 

Kontakt oss

Kontakt en av våre avdelinger direkte her