Organisasjon – sterk lokal tilstedeværelse

Det må være en elektriker, rørlegger eller ventilasjonstekniker der kunden er. Derfor er de lokale avdelingene hjertet og drivkraften i Bravidas virksomhet.

Bravida vil være der kundene er. Vi vil at kundene skal være de meste fornøyde på markedet, og vi vil være størst der vi driver virksomhet.

Derfor har vi skapt en desentralisert organisasjon med virksomhet i hele Norden. Avdelingene bestemmer selv hvordan de vil jobbe med kundene og hvordan de best kan markedsføre seg i nærområdet. Som støtte har de sentrale funksjoner som f.eks. økonomi, innkjøp og IT.

Organisasjonen har fire hovednivåer – avdeling, region, divisjon og konsern.

Over 325 avdelinger

Det er på avdelingene det skjer. Her finner du elektrikerne, rørleggerne, ventilasjonsteknikerne og alle andre som utgjør kjernen i virksomheten. De hjelper daglig kundene med å utstyre bygningene med blant annet energi, varme, vann, ventilasjon og sikkerhet.

Hver avdeling har spesialisert seg på et teknikkområde. For å kunne gi kundene et så komplett tilbud som mulig, har vi ofte flere avdelinger på et og samme sted. 

Normalt står en avdeling alene om å ha ansvaret for et kundeprosjekt. Ved større og mer omfattende prosjekter samarbeider ofte flere avdelinger i regionen, divisjonen eller konsernet.

38 regioner

Regionene skal gi støtte til avdelingene og sørge for samordning. De har også ansvaret for å formidle og følge opp strategiene og målene som er felles for divisjonen og konsernet. I Norge har vi ni regioner: Nord, Midt, Vestland, Agder/Rogaland, Vestfold/Telemark, Nedre Viken, Oslo Service, Oslo Prosjekt og Innlandet. 

7 divisjoner

Bravida har syv divisjoner. Divisjonene Syd, Stockholm og Nord, som alle ligger i Sverige, samt divisjon Norge, divisjon Danmark, divisjon Finland og divisjon Growth Segments. Divisjonene skal gi støtte til avdelingene og regionene. De har også ansvaret for å formidle og følge opp strategiene og målene som er felles for konsernet.

1 konsern

På konsernnivå utformer vi strategiene og målene som styrer Bravidas virksomhet på overordnet nivå. Her finner du også sentrale funksjoner som forenkler arbeidet for den lokale virksomheten: økonomi, juss, innkjøp, IT, HR, kommunikasjon og virksomhetsutvikling.
Bravidas hovedkontor ligger i Stockholm.