Teknisk drift av
byggninger og anlegg

Moderne bygninger og anlegg har mange installasjoner som må fungere døgnet rundt, hele året. Temperaturen må være behagelig, luften frisk og strømforsyningen må fungere uten avbrudd. Helst skal de ulike tekniske systemene fungere sammen på en optimal måte og forbruke så lite energi som mulig. Høres det vanskelig ut? Bravida kan hjelpe deg.

Driftsavtaler forenkler eiendomsforvaltningen

Bravida hjelper til med den løpende tekniske driften av alle typer bygninger og anlegg. Vi sørger for at alle systemer fungerer optimalt sammen, at du ikke rammes av driftsavbrudd og at du får hjelp med en gang hvis det skulle oppstå problemer. Dessuten rykker vi ut og hjelper deg når noe går i stykker.

 

Vi arbeider med alle typer bygg og anlegg, for kunder i alle størrelser. Via våre medarbeidere kan vi tilby en enkel og smidig saksbehandling, uansett om du driver en lokal eller riksdekkende virksomhet.


Ventilationsinstallation av Bravida

Bravida hjelper til med forvaltning og service av følgende:

  • Elektriske anlegg.
  • Kraft- og reservekraftsystemer
  • Styrings- og reguleringsanlegg
  • Kjølesystemer
  • Ventilasjons- og varmeanlegg
  • Vaskemaskiner, hvitevarer, gasskomfyrer og storkjøkkenutstyr
  • Ulike typer spesialanlegg
  • Energioptimalisering

Vaktordning

Tiden er dyrebar i akutte situasjoner. På mange steder der vi driver virksomhet står Bravida klare til hjelpe hele uken. Ved utrykninger sender vi rapporter som viser hva vi har gjort, hvor lang tid det har tatt og hva som må gjøres videre. Vi kan også tilby dagvakt hvis dine ordinære medarbeidere er syke eller på kurs.

Er du interessert i vår vaktordning? Ta kontakt med ditt lokale Bravida-kontor.

Kontakt oss

Kontakt en av våre avdelinger direkte her