Samfunnsansvar

Bravida har et ansvar for å bidra i de samfunnene der vi til stede – et ansvar for å skape arbeidsplasser og fremtidig kompetanse, samtidig som vi bygger et team der medarbeiderne er trygge, trives og utvikler seg.

FN-Samfunnsansvar-NO-690x230.jpg

Arbeidsgiveren til det beste teamet

Bravidas mål for 2023

2023

H-verdi < 5,5

Hos Bravida har vi en nullvisjon for arbeidsskader. Vi setter HMS først og lar alle bli hørt. Første skritt er målet om å få ned arbeidsskadefrekvensen H-verdien til under 5,5*.* Skadehyppighet: Verdi som beregnes ut fra antall fraværsskader per million arbeidstimer.

2023

eNPS > 20

Bravida ønsker å være bransjens beste arbeidsgiver. Sammen bygger vi et team der medarbeiderne er trygge, trives og utvikler seg. Vårt mål er å øke eNPS (employee Net Promoter Score), andelen medarbeidere som anbefaler Bravida som arbeidsgiver.

Sammen bygger vi bransjens beste team

Bravida ønsker å være bransjens beste arbeidsgiver for medarbeidere som engasjerer seg i fremgangen til kundene våre, ønsker å lære seg nye ting hver dag og ta ansvar for fremtiden.

HMS i Bravida

Vi ønsker at alle medarbeidere skal komme friske hjem fra jobb hver dag. Derfor jobber vi systematisk med helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Og derfor sier vi stopp hvis det ikke føles trygt å jobbe.

Mangfold og medarbeiderutvikling i Bravida

På det beste teamet trenger vi mangfold og kreativitet. Sammen bygger vi et team der medarbeiderne trives og utvikler seg. Vi fremmer godt lederskap og kompetanseutvikling for alle.

Bravidas bærekraftsregnskap

Bravidas bærekraftsregnskap er en integrert del av årsrapporten. De tydeliggjør vårt ansvar, våre styrker og våre utviklingsområder i et bærekraftsperspektiv. Vi fokuserer på FNs Global Compact og beskriver hvordan vi arbeider med bærekraftsspørsmål.


Bravidas års- og bærekraftsrapport 2022 (engelsk)

Bravidas års- og bærekraftsrapport 2021 (engelsk)

Bravidas års- og bærekraftsrapport 2020 (engelsk)

Bravidas års- og bærekraftsrapport 2019 (engelsk)

Bravidas års- og bærekraftsrapport 2018 (engelsk)

Bravidas års- og bærekraftsrapport 2017 (engelsk)