Åpenhetsloven

Gjennom den nye åpenhetsloven av 1. juli 2022 vil vi sikre allmenn tilgang til informasjon om hvordan grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold følges i våre leverandørkjeder.

Bravida etiske retningslinjer

Vi har etiske retningslinjer nedfelt i Code of Conduct, som beskriver hvordan vi forplikter oss og vår leverandørkjede for ivaretakelse av blant annet forretningsetikk, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Her kan du lese Bravidas redegjørelse

Bravida jobber bærekraftig

Bravida har i mange år tilpasset oss og jobbet med bærekraft, inkludert etisk handel og menneskerettigheter. Bravida Group / Holding er tilknyttet FN Global Compact, der vi forplikter oss til å etterleve prinsippene innen menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold, ytre miljø og antikorrupsjon.

Vår leverandørkjede

Den største andelen av materiellkjøp gjøres fra våre hovedgrossister (leverandører) registrert i Norge. Vi har god dialog og flere samarbeidsmøter i året med de største norske leverandørene for å sikre at de har kontroll på sin leverandørkjede, helt tilbake til første produksjonsledd. Vi samarbeider tett med bransjeorganisasjoner og øvrige bransjeaktører i dette arbeidet.

Code of conduct

Resterende materiell gjøres fra selskaper registrert innenfor EU. De største leverandørene har signert og forpliktet seg til å overholde vår Code of Conduct, som blant annet stiller krav til anstendige arbeidsforhold, overholdelse av menneskerettighetene, etikk og miljø.

Prosess for evaluering og oppfølging av leverandørkjeden

 

Prosess for evaluering 1.png

 • Avtaleleverandører
 • Øvrige større leverandører av materialer og tjenester

Prosess for evaluering 2.png

 • Egenerklæring som omfatter menneskerettigheter, arbeidsmiljø, miljøvern, antikorrupsjon m.m
 • Code of conduct

Prosess for evaluering 3.png

 • Individuelle møter med avtaleleverandører som ikke oppfyller Bravidas krav
 • Analyse av leverandørenes svar
 • Tydeliggjøring av eventuelle tolkningsspørsmål
 • Komplettering av svar

Prosess for evaluering 4.png

 • Utvalgte levereandører gjennomgår en revisjon
 • Handlingsplan
 • Oppfølgning

Informasjonsplikt og innsynsrett

Bravida vil følge opp og besvare konkrete forespørsler om informasjon og innsyn om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser med utgangspunkt i aktsomhetsvurderinger vi har utført.

Vi vil besvare forespørsler innen tre uker fra vi har mottatt henvendelse. Forespørsel sendes til apenhetsloven@bravida.no