Elektroinstallasjoner

Virksomheter som har gjennomgang av sine elektriske løsninger jevnlig og er i forkant av klimatilpasning, ser økt effektivitet og nytte. Bravida utfører alle typer elektriske installasjoner, store som små – uansett om det gjelder kontorer, boliger, sykehus, industri eller store infrastrukturprosjekter. Kontakt oss hvis du ønsker å gjøre omfattende endringer og få forslag til hvordan du kan optimalisere akkurat ditt anlegg eller næringsbygg.

Bravidas elektroinstallasjoner har bred rekkevidde

Hos Bravida monterer vi elektroløsninger og gjør prosjekter i både eksisterende bygg og nybygg. Alt fra belysning i bygninger av varierende størrelse, utebelysning i boligområder eller i veitunneler. Du kan få hjelp til for eksempel tele-, data- og fiberinstallasjoner. Vi setter også opp og kobler til både alarmsystemer og ulike typer overvåkningsløsninger for økt sikkerhet. Slik at du kan fokusere på å drive din egen bedrift i fred og ro. 

Elektroprosjektering i både små og store prosjekter

Hos Bravida er det elektrikere innen mange ulike kompetanseområder og vi kan derfor hjelpe våre kunder med mange typer oppdrag. Elektro er et komplekst felt som gjennomsyrer mange deler av hver spesifikk virksomhet, og derfor trengs både bred kompetanse og spisskompetanse. Bravida leverer til alle prosjekter, både store og små, og er på plass gjennom de ulike fasene. 

 

 • Installasjoner i en boligblokk 
 • Planlegging av produksjonsanlegg 
 • Store infrastrukturprosjekter 
 • Sykehus eller flyplasser 

Gjennomtenkt elektroplanlegging og installasjon reduserer kostnadene

En jevnlig gjennomgang av bygningen forebygger både ulykker og kutter ned på kostnader som oppstår i forbindelse med driftsstans og plutselige hendelser. En omfattende brann eller annen skade på eiendommen risikerer å føre til høye utgifter og merarbeid. Man kan bytte ut komponenter over tid eller gjøre en mer omfattende utskifting av for eksempel kraftstasjoner. Kabler kan legges om og stikkontakter og andre kontakter kan skiftes ut slik at de ikke utgjør en risiko. 

Ta riktige sikkerhetstiltak 

Spesielt høyspentinstallasjoner krever inspeksjon av en autorisert elektriker, da det kan være dødelig å komme i kontakt med dem. Våre elektrikere er klar over risikoen og sørger for å utføre arbeidet med sikkerhet først. 

Bravidas teknikkonsulter projekterar

Sikker drift med automatisering

Med automasjon kan vi blant annet styre byggets belysning etter bruk av rom. Da kan du redusere energiforbruket og i tillegg skape et tryggere og hyggeligere arbeidsmiljø i virksomheten.

Energieffektive lokaler å nyte 

Det er også viktig at ventilasjonen og oppvarmingen fungerer optimalt, og derfor anbefales jevnlig tilsyn og optimalisering. Vi hjelper deg med å lage en energiundersøkelse for å få informasjon om energiforbruket i virksomheten.

Hva trenger du hjelp med?

Bravida tilbyr service, planlegging og elektroinstallasjoner innen: 

 • Elektriske installasjoner 
 • Telekom, data og fiber 
 • Høyspenning 
 • Koblingsutstyr/nødstrøm 
 • Termografi 
 • Alarm- og sikkerhetssystemer 
 • Industrielle installasjoner 
 • Kontroll og overvåking 
 • Energioptimalisering 
 • Kvalifiserte måletjenester i henhold til ISO/IEC 17020:12* 
Bravida jobbar med fastighetsinstallationer och fastighetsservice

Finn en elektriker nær deg

Trenger du hjelp med prosjektering og elektriske installasjoner? Du er velkommen til å kontakte noen av våre avdelinger rundt om i landet. Vi er gjerne med og kommer med forslag til akkurat ditt prosjekt, og vi samarbeider gjerne fra prosjekterings- og planleggingsfasen. Vi blir kjent med din virksomhet og kan derfor være proaktive og foreta grundig feilsøking.

Servicetekniker hos Bravida