Bas

Henrik Larsen - Tromsø Rør

Henrik, hvordan er arbeidshverdagen din?

Jeg jobber for tiden som BAS på prosjektet ”A-Fløyen” på Universitetssykehuset i Nord-Norge. Jeg er på plass på jobb rundt syv om morgenen og som bas er min oppgave å ha planene klare for hva alle skal gjøre, delegere arbeid og se til at alt blir gjort riktig. Jeg bruker også en del tid på å planlegge hva som skal skje fremover, går gjennom kontrollskjema, og koordinerer med både hovedentreprenøren og underentreprenører.

Hvilke typer prosjekter jobber du med?

Det varierer i stor grad. A-Fløyen prosjektet er et enormt stort prosjekt, og det er ikke mange av prosjektene våre som er så store. Det vi jobber på nå er et svært signalbygg, og det er gøy å få vise frem der hva vi er god for, og å få til gode resultater. Det neste prosjektet kan bli et lite kontorbygg, så det er stor variasjon fra prosjekt til prosjekt.

Hva er det artigste med å jobbe som rørlegger?

Det er artig å være med på å bygge noe som gir store resultater. Når alt skal kjøres i gang er det spennende å se at alt fungerer, at varmen blir levert og at man får vann i kranene. Bygget settes rett og slett i ”liv” og vi får se resultatene av det vi har jobbet for.

Hvorfor valgte du rørleggeryrket og Bravida som arbeidsgiver?

Jeg valgte rørleggeryrket fordi det er et spennende og allsidig fag. Jeg gjør sjelden det samme hver dag og det er et bredt spekter i oppgaver. Jeg har jobbet i Bravida siden høsten 2015 og før jeg søkte meg hit var jeg i kontakt med en avdelingsleder i Bravida. Han fortalte meg om ambisjonene han hadde for avdelingen, som jeg likte godt, og jeg fikk da lyst til å starte i Bravida og jobbe for han. Etter at jeg kom til Bravida har jeg stortrivdes, og noe av det beste her er at ledelsen gir muligheter til de som viser at de ønsker å utvikle seg og lære noe nytt.