Ikke bare tall

«Selv om jeg er økonom vet jeg at ikke alt kan tallfestes. Mellom tallkolonnene finnes et menneskelig element som må tas hensyn til. Derfor er det supert å jobbe her hvor samarbeidet mellom meg som økonom og prosjektledere og montører er så godt», fastslår avdelingsøkonom Elisabeth Kaaløy Aleksandersen i Bravida Kristiansand elektro prosjekt.

Tekst og foto: Arne Danielsen 

Elisabeth har vært økonom i Bravida siden 2015. Hun kom inn i selskapet via Otera, der hun i sin tid startet som regnskapsmedarbeider. Som økonom har hun selvfølgelig sans for tall. 

– Det finnes gode og dårlige tall. Når det gjelder å regne på et prosjekt, har selvfølgelig økonomien mye å si. Men tall inneholder så mye, så det er viktig å forstå logikken bak og kunne stille de riktige spørsmålene. Til en viss grad finnes til slutt en fasit. 

Tall og mennesker 

– Til en viss grad? 

– Ja, for alt kan ikke tallfestes. Noe av det som gjør jobben så spennende og variabel er det gode samarbeidet med montører og ledere, som involverer meg i prognoser og oppfølging og som jeg lærer mye av. Tall og mennesker må henge sammen for å finne de beste løsningene. 

– Alle økonomer er kanskje ikke like glade i mennesker? 

– Det kan du kanskje si, men selv regner jeg meg som et ja-menneske som ønsker å benytte mulighetene jeg får, selv om jeg av og til må utfordre komfortsonen, åpne opp og kommunisere. I tillegg deltar jeg i et nettverk med andre økonomer i konsernet, noe jeg også får mye igjen for. 

Utvikling og vekst

Du virker altså fornøyd med jobben? 

– Ja, det er jeg. Det beste er at man her blir gitt anledning til å utvikle seg og vokse, for eksempel få være med i prosesser helt fra tilbud blir gitt. Den samme muligheten har montørene. Mange av prosjektlederne har jo selv gått gradene som lærling, montør og bas. At de vet hvordan det er å jobbe ute, er bra for bedriftskulturen, avslutter avdelingsøkonom Elisabeth Kaaløy Aleksandersen.