Administrerende direktør

Tore Bakke

Tore, hva vektlegger dere mest når dere ansetter nye medarbeidere?

Det avhenger naturlig nok av stilling, men fellesnevneren er faglig dyktighet. Skal vi være den foretrukne leverandøren av tekniske installasjons- og servicetjenester for våre oppdragsgivere, er vi avhengige av flinke folk i alle ledd. I tillegg må vi alle være proaktive og være gode til å bygge relasjoner, både med kunder, kollegaer og våre samarbeidspartnere. Som den ledende leverandøren i Norge er vi heldigvis en attraktiv arbeidsgiver. I tillegg ser vi etter dem som vil og kan ta ansvar. Vår filosofi er at mest mulig skal skje lokalt. Det betyr at vi ikke har noen sentral ledelse av våre oppdrag. Selv de største oppdragene ledes og drives av avdelingene. Derfor ser vi etter medarbeidere som vil ta et stort ansvar, både i ledelsen av og i arbeidet med noen av Norges mest spennende prosjekter eller viktige serviceoppdrag. I dag utgjør service halvparten av vår omsetning.  

Har du selv vært ute på oppdragene eller har du holdt deg inne på kontoret?

Jeg elsker å være ute og følge med på de prosjektene og serviceoppdragene vi leverer. Om jeg ikke har sett alle, har jeg god kjennskap til hver eneste kontrakt. Jeg kan fortsatt håndverket etter å ha gått gradene i elektrobransjen og lært meg VVS gjennom tiden i Bravida. Jeg startet selv som lærling og ble etterhvert bas i det Siemens-eide installasjonsselskapet Alf H. Andersen. Etter teknisk fagskole og to år på BI ble jeg faglig leder i selskapet og overtok etter hvert som leder for Oslo og Akershus i Siemens Installasjon. Da vi ble kjøpt opp av Bravida i 2009 ble jeg utnevnt til regionsdirektør, før jeg overtok den rollen jeg har i dag i 2015.

Hvor viktig er erfaringen din?

Det er ikke avgjørende å ha gått alle gradene, men for egen del er det viktig. Jeg har forståelse for situasjonen til de alle fleste av mine medarbeidere, enten det er en nyutdannet lærling, erfaren montør, leder av store leveranser eller leder for en avdeling eller region. Jeg mener at jeg da kan ta bedre beslutninger for selskapet som helhet.

Hva er det viktigste i Bravidas personalpolitikk?

Medarbeiderne skal ha en interessant og meningsfylt jobb som de gleder seg til å gå til hver dag. Det betyr at jeg som leder må sikre at det systemet rundt er så godt at de både kan gjøre jobben sin mest mulig effektivt og få en meningsfull karriere ut fra den enkeltes forutsetninger. Ikke alle kan eller ønsker min karrierevei, men alle kan ha en spennende jobbhverdag. I tillegg brenner jeg for lærlingordningen. Det er vår viktigste rekrutteringsarena av unge medarbeidere. Den skal sikre en god start på et langt arbeidsliv. Da må den ha høy kvalitet. Jeg er også glad for at konsernet nå har fått både et godt nordisk program for ingeniører, BraIngeniør, og et godt lederprogram. Det sikrer at vi får ansatte på ulike nivåer som kan ta større ansvar og bidra til å utvikle selskapet videre.