Å bli leverandør til Bravida

For å kunne bli leverandør for Bravida må man først gjennomgå en leverandørevaluering i tre trinn.

I trinn 1 kontrollerer Bravida at selskapet oppfyller de juridiske og økonomiske grunnkravene som Bravida stiller.

I trinn 2 sendes det et leverandørspørreskjema til selskapet der man gir informasjon og dokumenterer alt som styrker selskapets arbeid innen:

  • Implementering og oppfølging av Bravidas etiske retningslinjer i selskapet og hos deres leverandører igjen
  • HMS
  • Miljø
  • Forretningsetikk og antikorrupsjon
  • Kvalitet

I trinn 3 bedømmes selskapets produkter eller tjenester ut fra blant annet funksjonalitet, kvalitet, miljø, pris og montering.

Forutsatt at selskapet oppfyller Bravidas krav, legges det inn i Bravidas innkjøpssystem, der våre avdelinger kan sende bestillinger til leverandørene.

For mer informasjon og for å sende søknad, vennligst kontakt: