Innkjøp og leverandører i Bravida

I vår bransje finnes det en rekke leverandører, materialer og komponenter. Det er mye å hente på å jobbe smart med innkjøp. Derfor har vi en enhetlig innkjøpsprosess og et felles innkjøpssystem i hele konsernet.

Bravidas sentrale nordiske innkjøpsavdeling spiller en viktig rolle i innkjøpsprosessen. De forhandler med leverandørene og inngår rammeavtaler innen elektro, rør og ventilasjon/kjøling, samt indirekte materialer, for eksempel biler.

Når det gjelder tjenesteleverandører, jobber vi dels på sentralt nivå, dels på lokalt nivå, alt etter tjenestetype. Underentreprenører kjøpes ofte inn på lokalt nivå.

Innkjøp av materialer

I samarbeid med virksomheten har Bravidas innkjøpsavdeling utarbeidet et standardisert utvalg av leverandører og produkter som brukes av alle avdelingene – Bravidasortimentet. De viktigste kriteriene i utvelgelsen er: 

  • Funksjonalitet – At den teknologiske funksjonen til produktene tilfredsstiller kravene.
  • Kvalitet – Her inngår blant annet garantier, risiko for avvik, hvordan produktene kan kvalitetssikres hos kunden, og service fra leverandøren.
  • Miljø – Det som prioriteres, er lav miljøpåvirkning og at monteringen av produktene gir et godt arbeidsmiljø.
  • Pris og montering – Produktets pris og kostnad for installasjonsarbeidet.

Les om Bravidas generelle innkjøpsbetingelser her