Ventilasjon

Prosjekt
Avdelingen tar prosjekt for næring, industri og bolig.

Service
Avdelingen tilbyr service- og rammeavtaler for alle typer bygg og rehabilitering av eksisterende luftbehandlingsanlegg. I tillegg leverer vi automasjon for sentral driftskontroll av alle typer bygg.

Administrasjonen

Geir Havn Avdelingssjef
Eivin Iversen Serviceleder avtaleservice ventilasjon
Roy Benjaminsen Serviceleder ventilasjon