Brann og sikkerhet

Avdelingen leverer alt av svakstrømsinstallasjoner til næringsliv og offentlige kunder, innen brann, sikkerhet, lås & beslag samt samferdsel.

Sikkerhet utfører prosjektering, installasjon og service av alarm/adgangskontrollsystem og alt innen overvåkings- og sikkerhetsløsninger.

Lås & Beslag utfører prosjektering, installasjon og service av det totale dørmiljøet.

Brann utfører prosjektering, installasjon og service av de fleste typer brannvarslingsanlegg. De utfører også kontroller på nødlys, gassanlegg og porttlefoni.

Samferdsel utfører prosjektering, installasjon og service av betalingsløsninger innenfor vei, ferge, parkering og allmenninger. De leverer også mye innen styreskap.

Administrasjonen

Bjørn Stamnes Avdelingssjef
Robert Hansen Serviceleder - Brann
Håvard Wold Serviceleder - Sikkerhet
Terje Haugen Serviceleder - Lås og beslag
Rune Øie Serviceleder - Samferdsel