Bravida styrker seg i Sarpsborg – overtar deler av virksomheten til Rakkestad Energi

Bravida overtar installasjonsdelen av virksomheten til Rakkestad Energi med virkning fra 1. januar 2020. Overtakelsen vil styrke den virksomheten Bravida har i Østfold i dag, og bidra til økt kompetanse og aktivitet i en del av elektromarkedet hvor Bravida ikke har vært så tilstede tidligere.

Pressemelding

Virksomheten har ti medarbeidere og jobber med både prosjekt og service av installasjoner innen industri, landbruk, offentlig og privat sektor i Rakkestad og ellers i Østfold, Akershus og Oslo.

Bravida kjøper ikke selskapet eller aksjene, men deler av virksomheten inkludert løsøre, varelager og pågående arbeider. Virksomheten vil inngå i Bravida sitt navn og bli organisert som en del av Bravidas avdeling i Sarpsborg som ledes av Vidar Gulbrandsen.

Kontrakten ble signert i Rakkestad fredag 13. desember 2019.

– Vi er veldig fornøyde med å ha blitt enige om overtakelse av installasjonsvirksomheten til Rakkestad Energi. Dette er et spennende og relevant marked for Bravida som vi ønsker å etablere oss i. Vi ser fram til å overta flere dyktige montører og ser det som en fin mulighet til å utvide tilstedeværelsen omkring Rakkestad og Spydeberg og utvide kompetansen innen denne typen installasjonstjenester, sier Øyvind Hagen, regiondirektør i Region Øst i Bravida Norge.

– Vi oppfatter Bravida som en meget kompetent ny eier. Virksomheten og de ansatte kan dermed fortsette sin gode utvikling, nå som del av et større selskap med et mer helhetlig tilbud til kundene der både el-installasjon, VVS og ventilasjon inngår i kjernevirksomheten, sier Karoline Fjeldstad, styreleder i Rakkestad Energi AS.

Hun understreker at salget kommer som følge av nye regler innen energibransjen for splitting av nettdrift og markedsrettet virksomhet. Her har Rakkestad Energi over tid jobbet med å finne en god løsning for installasjonsdelen, og mener at salget til Bravida er bra for de ansatte, kundene og eierne.

Karoline Fjeldstad styreleder i Rakkestad Energi AS signerte fredag 13 desember kontrakten for overtakelse av installasjonsvirksomheten til Rakkestad Energi med yvind Hagen regiondirektr i Region st i Bravida Norge

Karoline Fjeldstad, styreleder i Rakkestad Energi AS, signerte fredag 13. desember kontrakten for overtakelse av installasjonsvirksomheten til Rakkestad Energi med Øyvind Hagen, regiondirektør i Region Øst i Bravida Norge. Foto: Bravida Norge