Bravidas satsning innen spesialområdet byggautomasjon forsterkes via oppkjøp av Bergens-baserte Bautec AS

Bravida har inngått avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Bautec AS. Oppkjøpet vil styrke Bravidas tilbud innen byggautomasjon som spesialfagområde, og er et ledd i en strategisk satsning innen byggautomasjon. Kjøpet blir gjennomført 1. juni i år.

Pressemelding

Bautec AS ble etablert i 2012, og er en velrenomert aktør. Selskapet omsetter sist år for rundt 17 millioner kroner. Selskapet har kjernekompetanse innen styring og overvåkning av bygg, og Bautec AS leverer alt fra små ombygginger til komplette automasjonspakker på nye store bygg. 

– Oppkjøpet av Bautec AS gjør at Bravida kan tilby svært gode og solide løsninger innen byggatuomasjon i hele Vestland. Oppkjøpet styrker Bravidas tilstedeværelse i markedet betydelig, sier regiondirektør i Bravida Norges region Vestland, Gisle Kvamme. 

Oppkjøpet av Bautec AS underbygger også Bravidas strategi om å bygge opp og forsterke miljøer innen byggautomasjon i alle regioner. Selskapet blir en del av Bravida Norges region Vestland.

– Bautec AS og de ansatte der innehar svært høy kompetanse innen byggautomasjon, og vil være viktig for å drive Bravidas ambisjon om å ta en større posisjon også innen dette fagområdet framover. Deres visjon om bærekraftige og miljøriktige bygg støtter opp under Bravidas bærekraftstrategi, hvor målet er å hjelpe kundene med å skape velfungerende bygg der folk trives og kan leve på en bærekraftig måte, sier divisjonsdirektør for Bravida Norges divisjon Kysten, Ronny Øvrevik.

Bautec AS har 13 medarbeidere. Virksomheten er jevnt fordelt mellom nyinstallasjoner og ettermarked, og involverer rehabilitering og utvidelser av bygg. Blant Bautec AS sine kunder er store private og offentlige aktører. 

– Det blir en spennende reise å bli med Bravida på utviklingen av deres satsning innen byggautomasjon. Vi gleder oss til å være med på fortsettelsen som en del av Bravida, og til å skape bærekraftige og levedyktige løsninger sammen, sier deleier og daglig leder av Bautec AS, Tore André Haugen. 

Bildetekst: Signering. Fra venstre: Gisle Kvamme (regiondirektør for Bravida Norges region Vestland), Arvid Myhra (eier Bautec AS), Øystein Fykse (eier Bautec AS), Ronny Øvrevik (divisjonsdirektør for Bravida Norges divisjon Kysten) og Tore André Hauge (eier og daglig leder Bautec AS).