Bravida i gang med stor kontrakt på Oslo Lufthavn

Mens travle reisende skynder seg til gater og bagasjebånd på Oslo Lufthavn Gardermoen, er Bravida i gang med den største inngripende jobben som har blitt gjort på flyplassen siden den ble ferdigstilt i 1998.

Pressemelding Jessheim Elektro

– Det bygges nytt bagasjehåndteringssystem, og vår jobb er blant annet å sørge for strømforsyning til dette anlegget. Vi installerer også alt av lys, nødlys og tilpasninger så de får plass til det nye anlegget, sier Håkon Vinge, avdelingssjef for Bravidas elektroserviceavdeling i Romerike.

Prosjektet forventes å være ferdigstilt i januar 2025, og er verdsatt til 80 millioner. Det kommer i tillegg til Bravidas servicerammeavtale med Avinor på flyplassen, og involverer et team på 30 personer.

– Omfanget er nesten usynlig for omverdenen. Man ser noen byggeskjermingsvegger og tilpasninger ved sikkerhetskontrollen, men ellers er alt arbeidet som gjøres der i kjelleren og under der menigmann går. Det er først når man går et par etasjer ned at man ser det fulle omfanget, sier Vinge.

Fleksibilitet og samarbeidsvilje

– Bravida bistår med elektroarbeidene ved ombygging og tilpasning for nytt bagasjeanlegg i terminalen T1. Arbeidene er meget omfattende med komplekse grensesnitt og med et elektroanlegg i drift, sier prosjektdirektør Kjell Magne Nesset i Avinor, og legger til:

– Bravida leverer utmerket på disse utfordringene og har god kapasitet. Ikke minst vil vi berømme fleksibiliteten og samarbeidsviljen, foruten den faglige kompetansen og kvaliteten. Vi er fornøyde med å ha Bravida som samarbeidspartner her.

Halvveis til ferdigstillelse – nesten umerkelig for omverdenen

Halvparten av jobben er allerede gjort, og bare i løpet av dette året har det blitt lagt tusenvis av meter med kabelbroer. Timene som er investert i dette prosjektet er også tallrike, og det gir et innblikk i det enorme omfanget av jobben som utføres under bakkenivå.

Bravidas arbeid på Oslo Lufthavn Gardermoen er et imponerende eksempel på teknisk ekspertise og utførelse som ofte går upåaktet hen. Mens reisende fortsetter sin ferd over flyplassen, jobber Bravida i det skjulte for å forme fremtidens infrastruktur.

Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan viktige endringer kan finne sted under radaren, og likevel ha en betydelig innvirkning på våre daglige liv.