Mangfold, likeverd og inkludering i Bravida

Alle skal høre til I Bravida.

Slik jobber vi med mangfold

Vi forstår at bransjen vår ikke alltid har vært kjent for sitt mangfold. I Bravida er vi fast bestemt på å endre det. Vi jobber aktivt for å skape en arbeidsplass der alle føler seg verdsatt, respektert og har mulighet til å bidra med sine unike talenter. Mangfold av tanker og erfaringer driver innovasjon og suksess. Ved å omfavne et bredere spekter av perspektiver kan vi bedre forstå og hjelpe våre kunder og dermed bli et sterkere og mer konkurransedyktig selskap.

Medarbetare från Bravida i varselkläder

Vi gjør Bravida mer rettferdig og inkluderende og skaper større mangfold ved å:

Mangfold i Bravida

  • Likeverd for alle: Vi verdsetter og benytter oss av hver medarbeiders unike kompetanse og perspektiver, uavhengig av bakgrunn, kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning, alder eller evne – vi feirer mangfold og sørger for at alle føler seg respektert og bemyndiget.
  • Åpent og inkluderende miljø: Vi fremmer en kultur for åpenhet og samarbeid, der alle føler seg komfortable med å dele sine ideer og erfaringer.
  • Delt ansvar: Å skape et inkluderende miljø er en kollektiv innsats. Alle ansatte forventes å opprettholde vår forpliktelse til mangfold, med ledere som fungerer som rollemodeller.
  • Dedikert handlingsplan: Vi har en helhetlig plan for like rettigheter og muligheter og jobber aktivt for å eliminere diskriminering og fremme rettferdighet i hele Bravida.