Helse, miljø og sikkerhet

Vi i Bravida vil at våre medarbeidere skal komme friske og raske på jobb hver eneste arbeidsdag. Vi vil at det skal være morsomt og trygt å jobbe i Bravida. Derfor arbeider vi systematisk med helse, miljø og sikkerhet.

I vår bransje er helse, miljø og sikkerhet (HMS) noe vi må ta på største alvor. For å kunne håndtere utfordringene har vi ressurser, systemer og hjelpemidler for helsefremmende og skadeforebyggende arbeid.

Bravida har en nullvisjon på arbeidsskader: Ingen medarbeidere skal rammes av fysisk eller psykisk sykdom på grunn av arbeidet. Vi som arbeider i Bravida har et felles ansvar for å bidra til et trivelig og sikkert arbeidsmiljø på alle arbeidsplassene til Bravida.

Det som kreves for å oppnå dette, er:

  • Kompetanse: Vi setter kompetanse innen HMS høyt, og lærer opp våre ledere og medarbeidere.
  • Balanse: Vi vil at medarbeiderne skal ha en god balanse mellom jobb og fritid.
  • Delaktighet: Vi arbeider med involvering i planlegging og tilbakemelding på arbeidet. Medarbeidere blir også delaktige i HMS-arbeidet gjennom vår app for rapportering av hendelser og forbedringsforslag.
  • Verneombud: Medarbeidere som brenner ekstra mye for HMS-arbeid, kan blant annet engasjere seg som verneombud og arbeide for et godt arbeidsmiljø.

Les mer: Arbeidsmiljø i Bravida 

 

Ledige stillinger