Kylanläggningar

Bravida installerar kylanläggningar för CO2, propan, ammoniak liksom mer traditionella köldmedium. För att minimera energikostnaderna utför våra montörer regelbunden service och optimerar systemen. Vi ökar driftsäkerheten och effektiviteten för att du ska känna dig trygg med din kylanläggning.

Kontakta oss gärna, så hjälper vi dig vidare!

Kontaktpersoner