Rør

Prosjekt
Avdelingen leverer prosjektbaserte rørentrepriser til både offentlige og private utbyggere.

Service
Avdelingen leverer store og små serviceoppdrag til både privat næringsliv, privatkunder og offentlige kunder i Ålesund og omegn. Installasjons- og servicetjenester innen vann, avløp, energi, varme, kjøling og sprinkleranlegg.

Administrasjonen

Vakttelefon
Ole Harald Vadseth Avdelingssjef
Tove Brevik Avdelingsøkonom
Øystein Helgesen Serviceleder
Øyvind Rød Serviceleder
Bjørn Sandnes Prosjektleder
Magnus Bruland Prosjektleder